โรงเรียนสอนขับรถ คืออะไร?


โรงเรียนสอนขับรถเป็นโรงเรียนที่สอนพื้นฐานและเรื่องที่เราควรรู้ พร้อมๆกับการขับรถออกไปยังถนนจริง