ข้อกำหนด


ข้อกำหนด : ข้อตกลงที่ผู้ถือประกันได้ตกลงกับบริษัทประกันเอาไว้ในวันที่ทำสัญญา