ผู้รับผลประโยชน์


ผู้รับผลประโยชน์ คือ บุคคลที่จะได้รับสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญา

ผู้รับผลประโยชน์

การทำประกันภัยทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต การประกันรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ต่างก็ต้องมีการระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ด้วยกันทั้งนั้น การระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ก็เพื่อให้บริษัทประกันทราบว่าเมื่อถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดถึง หรือเกิดความเสียหายขึ้นจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับใคร

ผู้รับผลประโยชน์ ก็คือ ผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทประกันในกรณีที่มีการเคลมหรือเรียกร้องค่าสินไหมในกรณีต่างๆ อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รับผลประโยชน์จะเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันก็ได้ ขอพูดถึงผู้เอาประกันสักหน่อย ผู้เอาประกันจะเป็นชื่อของผู้ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน หรือก็คือชื่อของผู้ที่ทำสัญญากับบริษัทประกันนั่นเอง

ดังนั้น หากเราเป็นเจ้าของรถยนต์โดยมากชื่อของเราจะอยู่ในทั้งชื่อผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ เพราะเราเป็นผู้ใช้รถยนต์ เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันและหากกรณีเกิดอุบัติเหตุความเสียหายต้องมีการเคลมค่าสินไหม เราก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ในเงินชดเชยที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ด้วย

[rabbitads slug=glossary-cars]

แต่ในกรณีที่เราซื้อรถยนต์แบบเงินผ่อนยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์แบบเต็มตัวนั้น เราจะมีชื่ออยู่ในชื่อผู้เอาประกันคือเป็น ผู้ที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์ เพราะเราเป็นผู้ใช้รถ ในขณะที่ชื่อของผู้รับผลประโยชน์จะเป็นชื่อของบริษัทไฟแนนซ์ที่เราผ่อนรถยนต์อยู่

หากรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้หรือน้ำท่วม หรือเกิดเหตุที่เป็นความเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันภัย ก็จะจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์ที่เราผ่อนรถอยู่ หากเงินชดเชยไม่เพียงพอบริษัทไฟแนนซ์ก็จะมาเรียกร้องเอากับผู้เอาประกันเพิ่มเติมต่อไป

โดยมากชื่อของบริษัทไฟแนนซ์จะเป็นชื่อผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ในปีแรกเท่านั้น ปีต่อไปเราสามารถแจ้ง บริษัทประกันให้เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มาเป็นชื่อของเราได้ หรือในกรณีที่เปลี่ยนบริษัทประกันในปีต่อไป เราก็สามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อของเราได้เลยเช่นเดียวกัน

แต่ในทางปฏิบัติแล้ว บริษัทไฟแนนซ์บางแห่งหากเรายังมีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อยู่กับบริษัท การต่อประกันภัยรถยนต์จะต้องทำผ่านบริษัทด้วย กรณีนี้บริษัทไฟแนนซ์ก็จะแจ้งบริษัทประกันภัยให้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อของบริษัทไฟแนนซ์เช่นเดิม

แต่การเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทไฟแนนซ์นี้ บริษัทก็ต้องการค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์เกิดสูญหาย ไฟไหม้หรือน้ำท่วมที่เป็นความเสียหายแบบสิ้นเชิงกับรถยนต์เท่านั้น ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเกิดความเสียหายกับรถยนต์หรือบุคคล ก็ยังคงเป็นผู้เอาประกันที่ยังคงสามารถเบิกเคลมได้ตามกรมธรรม์

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์สามารถทำได้ค่ะ โดยให้แจ้งไปที่บริษัทประกันที่เราทำ ประกันภัยรถยนต์ อย่างเช่นกรณีที่เราผ่อนรถยนต์หมดในระหว่างปีและต้องการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทไฟแนนซ์มาเป็นชื่อของเรา บริษัทประกันก็จะออกสลักหลังกรมธรรม์หรือจัดทำเอกสารแนบท้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับเราค่ะ