ความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss)


เมื่อรถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหายเกินกว่า 70% บริษัทประกันจะตีค่าความเสียหายนั้นเป็น ความเสียหายโดยสิ้นเชิงทันที