เคล็ดลับ ลดเบี้ยประกันรถยนต์ ที่คุณควรรู้


วิธีการคิดและเคล็ดลับในการลดค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัย

การทำประกันรถยนต์นั้น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทุกคน เพราะสร้างความอุ่นใจในการใช้รถและท้องถนนได้เป็นอย่างดี แต่การทำประกันนั้นมีข้อจำกัดที่ราคาของเบี้ยประกันที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของเบี้ยประกัน การหาเบี้ยประกันรถยนต์ราคาถูกจึงเป็นสิ่งที่ผู้ทำประกันทั้งหลายต้องการเป็นอย่างมาก แต่การจะได้มาซึ่งเบี้ยประกันราคาถูกนั้น ก็มีข้อมูลที่ควรศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นตัวเลือกในการเลือกทำสัญญาประกันรถยนต์ราคาถูกนั่นเอง

1.การเลือกอู่ที่จะซ่อม

การเลือกอู่นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของเบี้ยประกันรถยนต์ โดยอู่แต่ละประเภทก็ล้วนมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การซ่อมศูนย์มีเบี้ยประกันที่สูงกว่าและมักจำกัดอายุของรถยนต์ แต่การซ่อมศูนย์ก็จะให้ความอุ่นใจกับผู้ใช้รถในเรื่องของอะไหล่ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตรถ รวมถึงการให้บริการที่ได้มาตรฐาน แต่ในการเลือกซ่อมอู่ทั่วไปก็มีข้อดีที่เบี้ยประกันจะมีราคาถูกกว่า แต่ก็มักมีหลายอู่ให้เลือกใช้ ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการมากกว่าการซ่อมศูนย์

2.การเลือกจำนวนผู้ขับขี่รถยนต์

ในปัจจุบันทางบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ออกมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำประกันรถยนต์ราคาถูกจากการจำกัดจำนวนผู้ขับขี่รถยนต์ยิ่งมีผู้ขับขี่ที่น้อยเบี้ยประกันก็จะยิ่งถูกลงนั่นเอง แต่หากมีโอกาสที่จะขับขี่รถยนต์มากกว่า 1 คนการจำกัดจำนวนผู้ขับขี่รถยนต์ก็อาจกลายเป็นข้อด้อยในการได้ผลประโยชน์จากการทำประกันก็จะลดลงตามไปด้วย

[rabbitads slug=glossary-cars]

3.ประวัติการใช้รถที่ดี

ปัจจัยหนึ่งที่ทางประกันรถยนต์มักนำมาใช้เพื่อกำหนดให้เบี้ยประกันรถยนต์ราคาถูกลงก็คือ ประวัติในการขับขี่รถยนต์ หากประวัติดีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทก็จะมีอัตราการลดเบี้ยประกันให้ซึ่งยิ่งจำนวนปีในการไม่เกิดอุบัติเหตุยิ่งมาก อัตราเบี้ยประกันที่จะลดลงก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วย และยังเป็นวิธีง่าย ๆที่ผู้ขับขี่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง

4.ช่วงโปรโมชั่นของบริษัทประกันภัยรถยนต์

การตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทในช่วงที่ต้องการทำสัญญาหรือต่อประกันนั้น ย่อมมีข้อเสนอมากมายให้ผู้ที่สนใจทำสัญญาให้เลือกอย่างมากมาย ซึ่งก็สามารถนำมาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง

แม้ว่าเบี้ยประกันรถยนต์จะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกัน แต่ผู้ทำประกันยังควรใส่ใจกับวงเงินคุ้มครอง และประเภทความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ได้จากการทำสัญญาประกัน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความคุ้มค่าจากการทำประกันมากที่สุดนั่นเอง

ดูรายละเอียดประกันรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/car-insurance