ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส สำหรับรถยนต์ที่เสี่ยงต่อการสูญหายและไฟไหม้


ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ เป็นประประกันภัยที่มีข้อคุ้มครองทั้งในค่าเสียหายจากไฟไหม้และการโจรกรรมสูญหาย

อย่างที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต่างทราบกันดีว่าประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ดีที่สุดคือประกันชั้น 1 เท่านั้น แต่ก็ใช่ว่ารถยนต์ทุกคันจะสามารถทำประกันชั้น 1 ได้ทั้งหมด หากอายุรถยนต์เกินหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทประกันแล้วก็ไม่สามารถทำประกันชั้น 1 มาคุ้มครองรถยนต์ของท่านได้ ดังนั้น ประกันชั้น 2 พลัสจึงกลายเป็นตัวเลือกรองลงมาสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ถึงแม้ว่าการคุ้มครองอาจจะเทียบประกันชั้น 1 ไม่ได้แต่ก็มีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในความคุ้มครอง

ประกันประเภท 2 + ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก ซ่อมให้ทั้งรถคู่กรณีและรถของผู้เอาประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด แต่อาจจะต้องเสียค่าส่วนแรกอยู่ที่ 2,000 บาท ในบางบริษัทประกันมีการยกเว้นค่าส่วนแรกให้แก่ผู้เอาประกัน หรือในบางบริษัทประกันก็รวมค่าส่วนแรกเอาไว้ในเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันจ่ายแล้ว แต่ความคุ้มครองเหล่านี้จะต้องไม่เกินวงเงินประกันและเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้น

ประกันชั้น 2 ธรรมดาจะไม่คุ้มครองการรับซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันนี่คือความแตกต่างกันระหว่างประกันชั้น 2 แบบมีพลัสกับแบบธรรมดาที่ผู้เอาประกันจำเป็นต้องรู้ไว้ แต่ในส่วนของรถยนต์หายหรือไฟไหม้ประกันชั้น 2 ทั้งแบบพลัสและแบบธรรมดาจะรับผิดชอบความเสียหายทั้ง 2 รูปแบบให้แก่ผู้เอาประกัน ซึ่งเหมือนกับประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองรถยนต์ในกรณีนี้ด้วยแต่วงเงินค่าชดเชยหรือค่าคุ้มครองอาจจะน้อยกว่าประกันชั้น 1 ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ยอมรับได้เพราะอาจจะไม่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้แล้วตามอายุของรถยนต์หรือตามสภาพการจ่ายเบี้ยประกันนั้นเอง

[rabbitads slug=glossary-cars]

ความคุ้มครองของประกันชั้น 2 พลัส มีความคุ้มค่ามากกว่าประกันชั้น 3 หรือ 3 พลัสอยู่มากพอสมควร หากลองเทียบเบี้ยประกันดูแล้วมีความแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นัก ความคุ้มครองในส่วนของรถหายหรือรถไฟไหม้ประกันชั้น 3 สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้หากมีความเสี่ยง แต่เมื่อนำยอดเบี้ยประกันหลักและประกันเสริมมารวมกันก็สามารถซื้อประกันชั้น 2 แบบมีพลัสได้แบบสบายกันเลยทีเดียว แล้วผู้ขับขี่จะไปเสียเวลาซื้อประกันแบบซ้ำซ้อนกันไปเพื่ออะไร

ความคุ้มครองที่มีของประกันชั้น 2 พลัส ไม่มีเพียงคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันและบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังคงให้ความคุ้มครองไปจนถึงร่างกาย ชีวิตและสุขอนามัยของทั้งผู้เอาประกัน ผู้โดยสารในรถผู้เอาประกัน บุคคลภายนอกหรือคู่กรณีนั้นเองและผู้โดยสารมาในรถยนต์ของบุคคลภายนอกด้วย

*แต่ทุกความคุ้มครองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก รถยนต์เกิดอุบัติเหตุจนเกิดไฟไหม้หรือไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจากความขัดข้องของตัวรถยนต์เอง และสุดท้าย คือ รถยนต์สูญหายจากการถูกโจรกรรม ดังนั้นอย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ด้วยนะคะ *