ประกันรถชั้น 3 ประกันประหยัดเบี้ยให้ผู้ขับขี่อุ่นใจได้เหมือนกัน


ถึงแม้ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีราคาประหยัด ก็ทำให้คุณสบายใจได้เหมือนกัน

ในยุคสมัยที่ทุกอย่างเริ่มมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนต้องเริ่มรู้จักประหยัดและเลือกสิ่งที่คุ้มค่าให้แก่ทุกอย่างรอบตัว ประกันรถชั้น 3 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ได้ประหยัดลงอย่างมากในส่วนของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แม้ว่าเบี้ยประกันรถยนต์จะจ่ายกันแบบปีต่อปีแต่ในแต่ละปีหากประกันหมดในช่วงที่สภาพการเงินไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าไหร่ ก็สร้างความยากลำบากในการหาเงินเพื่อมาจ่ายเบี้ยประกันพอสมควร ดังนั้น หากประกันที่ให้ความคุ้มครองได้ในระดับหนึ่งและมีราคาเบี้ยต่อปีที่ถูก ก็จะสามารถช่วยให้หลายคนไม่จำเป็นต้องมานั่งกลุ้มใจและยกเลิกการทำประกันให้แก่รถยนต์

แม้ว่าความคุ้มครองในส่วนของประกันรถชั้น 3 อาจจะเทียบกับประกันชั้นอื่น ๆ ได้ แต่ประกันตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ได้พอสมควร เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอแม้ว่าเราจะพยายามที่จะระวังมากแค่ไหน แต่ผู้ขับขี่คนอื่นๆ อาจจะไม่ได้ระวังเช่นเดียวกันกับเราโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา

และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเราเป็นฝ่ายผิดหากรถยนต์ไม่มีประกันก็จำเป็นต้องหาเงินเพื่อนำไปชดเชยค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี

[rabbitads slug=glossary-cars]

หากในช่วงเวลานั้นไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าชดเชยได้ก็ต้องวิ่งหาเงินในบางคนต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อนำเงินมาชดใช้ให้แก่คู่กรณี แต่หากมีประกันรถชั้น 3 แม้ว่าจะไม่รับผิดชอบในส่วนของรถยนต์ผู้เอาประกันแต่ก็รับผิดชอบในส่วนของรถยนต์ของคู่กรณี และหากผู้เอาประกันรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ยังได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเสียเงินส่วนค่ารักษาตัวเองและยังได้รับเงินในการชดเชยการขาดรายได้ ในประกันบางบริษัทประกันอีกด้วย

แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเองและไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างยานพาหนะทางบกผู้เอาประกันอาจจะต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ดังนั้น แม้ว่าจะมีประกันที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่อยู่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่พอสมควร หากไม่อยากที่จะต้องมานั่งเสียเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์เอง เบี้ยประกันรถชั้น 3 จะลดลงอยู่เสมอหากผู้เอาประกันมีประวัติการขับขี่ที่ดีและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือ เรียกเคลมประกันเลย ทำให้ช่วยเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของผู้ขับขี่ได้มากพอสมควร

แต่หากมีประวัติการเคลมประกันเบี้ยประกันก็จะคงที่และไม่ลดน้อยลง

หากไม่มั่นใจว่าประกันจะคุ้มครองได้ตามความต้องการหรือไม่ก่อนที่จะเลือกทำประกันทุกครั้ง ก็ควรลองเปรียบเทียบประกันแต่ละประเภทดูก่อนและอย่าลืมว่าเบี้ยประกันก็ต้องทำการเปรียบเทียบไปพร้อมกับความคุ้มครองด้วย เพื่อที่จะช่วยให้สามารถเลือกประกันที่เมาะสมต่อการขับขี่และรถยนต์ของตนเองให้มากที่สุด