ประกันชั้น 3+ ตัวเลือกความคุ้มครองดีๆของรถมีอายุ หรือรถที่ไม่ค่อยใช้งาน


ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่มีอายุใช้งานนาน หรือมีการขับขี่น้อย

หลายคนที่กำลังอยากทำประกันรถยนต์หรืออยากจะเปลี่ยนประกันให้แก่รถยนต์ของตนเอง ส่วนใหญ่แล้วจะเล็งไปที่ประกันชั้น 3+ เป็นหลักเพราะเบี้ยประกันนั้นอยู่ในขั้นต่ำที่หลายคนมีความสามารถในการจ่ายได้ และยังมีความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันอยู่พอสมควร ความแตกต่างระหว่างประกันชั้น 3 ธรรมดากับชั้น 3 พลัสนั้น ต่างกันอยู่ตรงที่ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกัน ซึ่งประกันชั้น 3 แบบธรรมดาไม่คุ้มครองในส่วนนี้เหมือนกับ 3 พลัสนั้นเอง

แม้ว่าความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ จะเทียบกับประกันชั้น 1 ไม่ได้แต่หากเปรียบเทียบในส่วนของ**เบี้ยประกัน**ต่อปี ประกันชั้นนี้ถูกกว่าประกันชั้น 1 อยู่เป็นเท่าตัวเลยทีเดียว ในความคุ้มครองของประกันประเภทนี้คือเน้นไปที่การคุ้มครองทรัพย์สิน ร่างกาย ชีวิต ของคู่กรณีเป็นส่วนใหญ่ หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างยานพาหนะทางบกและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด หากรถยนต์ของผู้เอาประกันก็เกิดความเสียหายเช่นเดียวกันจะต้องเสียเงินส่วนแรก 2,000 บาท ย้ำว่าในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันก็เสียหายเช่นเดียวกันหากไม่เสียหายก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินในส่วนแรก

ค่าซ่อมรถยนต์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับก็ต้องขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงไว้กับบริษัทประกันเท่านั้น ซึ่งอาจจะเริ่มต้นที่ 50,000-250,000 บาท ประกันชั้น 3+ จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่คู่กรณีในอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแก่คู่กรณีทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามบิลค่ารักษาที่เป็นจริง คุ้มครองในส่วนของค่าชดเชยรายได้สำหรับผู้เสียหายที่ได้รับอาการบาดเจ็บหรือมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและทำให้คู่กรณีไม่สามารถหารายได้ให้แก่ตนเองได้ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันและคู่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับผู้เอาประกัน

[rabbitads slug=glossary-cars]

หากเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการดำเนินคดีต่อผู้เอาประกัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองค่าต่อสู้คดี ค่าทนายให้แก่ผู้เอาประกันจนกว่าคดีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกจะสิ้นสุด

ทุกการคุ้มครองของประกันชั้นนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เอาประกัน**เกิดอุบัติเหตุ**กับยานพาหนะทางบกเท่านั้น หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีประกันจะไม่คุ้มครองใด ๆ ทั้งสิ้น ประกันตัวนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์หรือมีโอกาสใช้รถยนต์น้อย รวมไปถึงพื้นที่ที่อยู่หรือสัญจรนั้นไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อรถยนต์และผู้ขับขี่

ประกันชั้น 3+ นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ขับขี่อยู่มากพอสมควรและเป็นประกันอันดับต้นๆ ที่คนเลือกซื้อและหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันประเภทนี้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ แม้ว่ารถยนต์จะมีอายุการใช้งานที่มากแล้วก็สามารถเลือกซื้อประกันประเภทนี้มาคุ้มครองรถยนต์ได้

แต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันแต่ละที่ด้วย ควรทำความเข้าใจและสอบถามถึงความคุ้มครองและเงื่อนไขของประกันก่อนทุกครั้งที่จะเลือกซื้อหรือต่อประกัน