ประกันชั้น 3+ ตัวเลือกความคุ้มครองดีๆของรถมีอายุ หรือรถที่ไม่ค่อยใช้งาน


ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่มีอายุใช้งานนาน หรือมีการขับขี่น้อย