ประเภทของรถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นประกันภัย พ.ร.บ.


รถยนต์ประเภทใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประกันภาคบังคับ พ.ร.บ.

ตามความคิดแบบคนธรรมดาที่ง่ายที่สุดกับเรื่องของประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ก็คือรถทุกประเภทที่เดินรถได้ด้วยเครื่องยนต์ ไฟฟ้าหรือพลังงานต่าง ๆ จะต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. ด้วยกันทั้งหมด ไม่มียกเว้นว่ารถประเภทใดก็ตาม แต่ก็อาจจะมีบางคนตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่ารถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. จริง ๆ แล้วในประเทศไทยก็ยังคงมีรถบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นว่าไม่จำเป็นต้องทำ พ.ร.บ. ก็ได้ ลองมาดูกันว่ามีรถประเภทไหนบ้าง

รถที่ได้รับการยกเว้นการทำ พ.ร.บ.

กับข้อสงสัยที่ว่ารถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. ในเมืองไทยก็ยังมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  1. รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี, พระองค์รัชทายาทและรถที่ใช้สำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  2. รถของสำนักพระราชวังที่มีการจดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังได้กำหนดเอาไว้

  3. รถที่ใช้ของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและในส่วนของราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

  4. รถของหน่วยงานธุรการของพระองค์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ ที่ได้มีการระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ

[rabbitads slug=glossary-cars]

นี่คือรถที่ได้รับการยกเว้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นสำหรับข้อสงสัยที่ว่ารถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. แต่ถ้าหากเป็นรถธรรมดาของคนสามัญชนทั่วไป ก็จะต้องมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้รถของทุก ๆ คนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะได้ไม่มีปัญหาในยามที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น และเมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. แล้ว ก็ควรจะต่อด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ตามแต่ละประเภทที่เห็นสมควรว่าต้องการจะทำนั่นเอง

ซึ่งทุกวันนี้การทำประกันภัยรถยนต์ก็ง่ายแสนง่าย มีบริษัทประกันภัยรถยนต์มากมายต่างก็รอคอยที่จะให้คุณทำประกันภัยกับบริษัทนั้น ๆ อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคุณต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจและจะได้พึงพอใจมากที่สุด

รถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. คือ รถที่ได้รับการอธิบายไว้ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับบุคคลทั่วไป การทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่มีรถเป็นชื่อของตนเอง เพราะนอกจากจะเป็นการทำตามที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้แล้ว คุณจะได้นำรถของคุณมาทำประกันรถยนต์เพื่อป้องกันในยามที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ด้วย

อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนน ก็คือ ความไม่ประมาท มีสมาธิในการขับขี่ และมีน้ำใจให้แก่กันบนท้องถนนด้วย แล้วก็อย่าลืมทำประกันรถ กับ rabbit finance