ทำไมรถยนต์ทุกคันถึงต้องมีเลขตัวถัง


เลขตัวถังคือรหัสประจำตัวของรถยนต์แต่ละคันที่นอกจากจะใช้ระบุตัวรถยนต์