ทำไมรถยนต์ทุกคันถึงต้องมีเลขตัวถัง


เลขตัวถังคือรหัสประจำตัวของรถยนต์แต่ละคันที่นอกจากจะใช้ระบุตัวรถยนต์

ความสำคัญของเลขตัวถัง

รถยนต์ทุกคันจะต้องมีเลขตัวถังที่ติดมากับรถยนต์ เลขตัวถังนี้จะเป็นเหมือนเลขประจำตัวของรถยนต์คันนั้น เป็นเลขที่จะระบุอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นได้ หากให้เปรียบเทียบกับมนุษย์เรา

เลขตัวถังก็น่าจะเปรียบได้กับใบสูติบัตรที่บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อ นามสกุลอะไรเกิดที่ไหน เกิดวันเดือนปีที่เท่าไร พ่อและแม่ชื่ออะไร

สูติบัตรของรถยนต์หรือเลขตัวถัง ก็เหมือนกันจะเป็นสิ่งที่บอกที่มาของรถยนต์คันนั้น ว่าผลิตที่ไหน ผลิตเมื่อไหร่ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นในแง่อื่นๆ อีกด้วย

เลขตัวถังจะเป็นทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขประกอบ รวมกันทั้งหมด 17 ตัว โดยจะเป็นเลขที่เหมือนเป็นรหัสประจำตัวของรถยนต์ จึงเป็นเลขที่ไม่ซ้ำกัน โดยรถยนต์หนึ่งคันจะมีเลขตัวถังอย่างน้อยหนึ่งเลขที่ไม่ซ้ำกับรถยนต์คันไหนในโลกนี้อีกเลย

เราจะดูเลขตัวถังได้จากที่ไหน

เลขตัวถังนี้จะอยู่ที่สมุดทะเบียนรถยนต์ของเรา โดยจะอยู่ในหน้าของรายการจดทะเบียน หัวข้อเลขตัวรถ หรือในป้าย พรบ.รถยนต์ ที่เป็นป้ายสี่เหลี่ยมติดที่กระจกหน้ารถก็จะมีเลขตัวถังนี้อยู่เช่นกัน

[rabbitads slug=glossary-cars]

นอกจากเลขตัวถังที่ปรากฏในเอกสารอย่างทะเบียนรถยนต์และ พรบ. แล้ว เราสามารถดูเลขตัวถังนี้ได้ที่ตัวรถยนต์ของเราด้วย โดยจะต้องเปิดฝากระโปรงหน้ารถยนต์เราขึ้นมา แล้วสังเกตที่บริเวณเฟรมคัชซีของรถจะมีตีตราเลขตัวถังนี้ไว้ หรืออีกที่ที่จะดูเลขตัวถังได้ก็คือแผ่นเพลทที่ติดอยู่ด้านข้างในของฝากระโปรงหน้ารถยนต์เช่นกัน

กรณีที่ต้องขูดเลขตัวถังบริเวณเฟรมคัชซีของรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์*แล้วต้องมีการ เคลมประกันภัยรถยนต์ การขูดเลขตัวถังรถยนต์ไปก็เพื่อให้บริษัทประกันมั่นใจว่า เป็นรถยนต์คันเดียวกับรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้ เพราะเลขตัวถังนี้เปรียบได้กับเลขประจำตัวของรถอย่างที่ว่ามาข้างต้น ดูแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหรือแค่เพียงป้ายทะเบียนรถยนต์ อาจไม่เพียงพอที่จะระบุความเป็นตัวตนของรถยนต์ได้

อีกกรณีที่จะต้องขูดเลขตัวถังก็คือ ตอนตรวจสภาพรถยนต์6หากรถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป เพื่อต่อ ภาษีรถยนต์ประจำปี ในกรณีที่รถยนต์ต้องมีการซ่อมแซมหรือหาอะไหล่ก็จะต้องใช้เลขตัวถังนี้เช่นกัน

การมีความรู้เรื่องเลขตัวถังติดไว้ อาจช่วยให้คุณดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การต่อภาษี การทำประกันรถยนต์ รวมถึงการดำเนินการเรื่องอื่นๆ

หากคุณสนใจอยากสมัครประกันรถยนต์ภาคสมัครใจละก็ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rabbit finance ได้เลยนะคะ