ภาษีมีหลายรูปแบบ ลองทำความรู้จักภาษีรถยนต์กันหน่อย


ภาษีรถยนต์ถือได้ว่าเป็นภาระที่ทางเจ้าของรถยนต์ทุกคันจะต้องรับผิดชอบ โดยอัตราภาษีจะกำหนดโดยพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522