ประกันภัยรถยนต์ ชนแลกแยก Knock for Knock ช่วยประหยัดเวลา


บางครั้งที่รถของเราเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางที่ไม่ค่อยคุ้นชินนัก อาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยรถยนต์มาถึงที่เกิดเหตุช้ากว่าที่ควร ดังนั้นในทางประกันภัยรถยนต์จึงมี Knock for Knock ชน-แลก-แยก ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกให้เราประหยัดเวลามากขึ้น