ประกันภัยรถยนต์ ชนแลกแยก Knock for Knock ช่วยประหยัดเวลา


บางครั้งที่รถของเราเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางที่ไม่ค่อยคุ้นชินนัก อาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยรถยนต์มาถึงที่เกิดเหตุช้ากว่าที่ควร ดังนั้นในทางประกันภัยรถยนต์จึงมี Knock for Knock ชน-แลก-แยก ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกให้เราประหยัดเวลามากขึ้น

Knock for Knock คือ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง บริษัทประกันภัยรถยนต์ เพื่อตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการชนหรือพยายามหลีกเลี่ยงการชน หรือเกิดจากการใช้รถ

แต่หากความเสียหายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทร่วมสัญญา บริษัทที่ร่วมสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของรถยนต์ตามที่รับประกันไว้ ภายใต้จำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นความประมาทของฝ่ายใด

ซึ่งการสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันหมายความรวมถึง การสละสิทธิเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัทที่ร่วมสัญญา และบุคคลซึ่งต้องรับผิดต่อเหตุละเมิดด้วย

เราจะสามารถใช้กฏ Knock for Knock ชน-แลก-แยก ก็ต่อเมื่อ รถของเราและคู่กรณีเป็นรถยนต์ที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 และมีสติกเกอร์สีฟ้าตัว K ที่ทางบริษัทประกันภัยให้ไว้พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

[rabbitads slug=glossary-cars]

สำหรับ การเคลมประกัน แบบ Knock for Knock นั้น ไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยรถยนต์มาที่เกิดเหตุ

  • หากคุณสามารถตกลงค่าเสียหายกันได้ ก็สามารถแยกรถเข้าข้างทาง

  • นำเอกสารชนแล้วแยก (Knock for Knock Form) ของตัวเองมากรอกรายละเอียดพร้อมทั้งลงชื่อให้เรียบร้อย

  • ดำเนินการแลกเอกสารดังกล่าวกับคู่กรณี และต่างคนก็ต่างแยกย้ายจากจุดเกิดเหตุ

แม้ว่ากฎ ชน - แลก - แยก (Knock for Knock) จะระบุไว้ว่า คุณไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่เคลมประกันมาที่เกิดเหตุ แต่ทั้งนี้ทั้งนนั้น คุณจะต้องโทรแจ้งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณใช้บริการทราบถึงอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อที่คุณจะได้นำรถเข้าซ่อมได้ตามปกติ และเพื่อให้บริษัทประกันดำเนินการออกเอกสาร ชน - แลก - แยก (Knock for Knock Form) ฉบับใหม่ให้

หากจะถามถึงข้อดีของการใช้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบ ชน - แลก - แยก (Knock for Knock) คงหนีไม่พ้นความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่าย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่คคุณเร่งรีบ หรือจราจรติดขัดมากๆ คุณสามารถกรอกฟอร์ม ตกลงความเสียหาย แลกเอกสาร และนำรถออกจากที่เกิดเหตุไปทำธุระต่อได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันมาถึงนั่นเองค่ะ

**เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ ชน-แลก-แยก กับ rabbit finance ด้วยนะคะ **