ความน่าสนใจของประกันชั้น 2 พลัส ที่คุณควรรู้


รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ประเภทสองพลัส

ข้อดีของประกันแต่ละชั้นนั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกัน หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมประกันจะต้องมีทั้งชั้น 1-3 แล้วยังมีพลัสตามหลังมาอีก ความแตกต่างของประกันเหล่านี้มันต่างกันที่ส่วนไหน พลัสกับไม่พลัสแตกต่างกันอย่างไร ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาและเปรียบเทียบประกันแต่ละตัวอย่างละเอียดก่อนที่จะเลือกซื้อประกัน วันนี้จึงอยากมาแนะนำให้รู้จักกับประกันรถชั้น 2 พลัสและความสนใจในการเลือกซื้อประกันชั้นนี้มาคุ้มครองรถยนต์ที่ใช้ขับขี่กันทุกวัน

ประกันรถชั้น 2+ คือ ประกันภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นมาจากสัญญาหลักให้ความคุ้มครองแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขในการเอาประกัน เช่น ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด 2,000 บาท

ในบริษัทประกันบางบริษัทรวมส่วนนี้เอาไว้ในเบี้ยประกันแล้วจึงอาจไม่จำเป็นต้องเสียค่าส่วนแรก อีกทั้งประกันรถชั้น 2 พลัสยังให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ในกรณีไฟไหม้หรือสูญหายด้วย

แต่หากรถยนต์คันเอาประกันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะทางบก ประกันชั้นนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองทั้งหมดหากมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ประกันชั้นนี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่บางคนซักเท่าไหร่ หากมีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันชั้น 1 หรือรถยนต์อยู่ในช่วงปีที่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้ก็ควรเลือกซื้อเป็นประกันชั้น 1 มาคุ้มครองรถยนต์และผู้ขับขี่จะเป็นการดีกว่า

[rabbitads slug=glossary-cars]

ประกันส่วนใหญ่แล้วหากไม่ใช่ประกันชั้น 1 จะมีการคุ้มครองที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขเท่านั้น ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อประกันควรศึกษาความคุ้มครองของประกันแต่ละตัวให้ดีก่อนตัดสินใจ หากมั่นใจว่าพฤติกรรมการขับขี่และบริเวณที่พักอาศัยไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากมายนัก ประกันรถชั้น 2 พลัสก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ขับขี่อีกทางหนึ่ง เพราะมีราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันชั้น 1 อยู่พอสมควร อีกทั้งเบี้ยประกันก็ลดลงทุกปีหากไม่มีประวัติเสียในการขับขี่ระหว่างที่ซื้อประกันมาใช้งานเลย

ยิ่งขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทและมีสติในการใช้รถยนต์และใช้ท้องถนนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้เสียเงินเบี้ยประกันในแต่ละปีน้อยลงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นประกันรถชั้น 2 พลัสหรือประกันชั้นอื่น ๆ การมีประกันเอาไว้คุ้มครองรถยนต์และผู้ขับขี่รถยนต์ก็ช่วยสร้างความอุ่นใจในการขับขี่รถยนต์ได้อยู่เสมอ แต่ความอุ่นใจนั้นก็ต้องมาคู่กับความไม่ประมาทด้วย

เพราะหากมีประกันคุ้มครองแต่ไม่มีความระมัดระวังในการขับขี่เลยประกันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรผู้ขับขี่ได้มากเท่าไหร่นัก