ประกัน พ.ร.บ. เป็นประกันที่บังคับทำตามกฏหมาย เพราะอะไร?


เหตุผลที่ประกันตาม พ.ร.บ. เป็นประกันภัยที่โดนบังคับให้ทำตามกฏหมาย