ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ หากไม่เลือกทำประกันรถยนต์


การทำประกันภัยรถยนต์ก็เหมือนการสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเอง