ฉันสามารถตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บไซต์ คปภ.

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ว00021/2557 ในช่องเลขที่ใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม ค้นหา