เวลาเกิดอุบัติเหตุ ฉันต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบหาผู้ที่บาดเจ็บ

ถ้ามีผู้บาดเจ็บ ให้นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

โทรหาบริษัทประกันภัย

โทรหา Hot Line ของบริษัทประกันภัยที่คุณซื้อกรมธรรม์ ทันที

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

แจ้งรายละเอียด ดังนี้

  • ทะเบียน ยี่ห้อ และสีรถ
  • หมายเลขกรมธรรม์
  • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับ
  • สถานที่เกิดเหตุ
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

รอ ณ ที่เกิดเหตุ

โปรดรอและทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประกันภัย

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ ยกเว้น

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ
  • มีหลักฐานว่าใครผิดใครถูกแน่นอน
  • ถ้าเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย

ควรรอให้เจ้าหน้าที่ประกันภัยเข้าไปตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง

ฉันจะติดต่อบริษัทประกันได้ที่ไหน?

วิริยะประกันภัย
เว็บไซต์ www.viriyah.co.th
Call Center 1557
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
เว็บไซต์ www.safety.co.th
Call Center 0-2257-8080
กรุงเทพประกันภัย
เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com
Call Center 0-2285-8888
ธนชาตประกันภัย
เว็บไซต์ www.thanachartinsurance.co.th
Call Center 02-308-9300
เมืองไทยประกันภัย
เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com
Call Center 1484
แอลเอ็มจี ประกันภัย
เว็บไซต์ www.lmginsurance.co.th
Call Center 0-2661-6000
อาคเนย์ ประกันภัย
เว็บไซต์ www.seic.co.th
Call Center 0-2237-7409
MSIG ประกันภัย
เว็บไซต์ www.msig-thai.com
Call Center 0-2788-8888
เอเชียประกันภัย
เว็บไซต์ www.asiainsurance.co.th
Call Center 02-869-3333
เทเวศประกันภัย
เว็บไซต์ www.deves.co.th
Call Center 02-670-4444
กรุงไทยพานิชประกันภัย
เว็บไซต์ www.kpi.co.th
Call Center 0-2624-1111
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ www.allianz.co.th
Call Center 0-2638-9333
เอไอจีประกันภัย
เว็บไซต์ www.aig.co.th
Call Center 02-649-1999
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
Call Center 02-695-0800
สินมั่นคงประกันภัย
เว็บไซต์ www.smk.co.th
Call Center 1596
แอกซ่าประกันภัย
เว็บไซต์ www.axa.co.th
Call Center 0-2118-8111
ทิพยประกันภัย
เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th
Call Center 1736
ไทยศรีประกันภัย
เว็บไซต์ www.thaisri.com
Call Center 0-2878-7111
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
เว็บไซต์ www.chubb.com
Call Center 0-2611-4000
เอฟพีจี ประกันภัย
เว็บไซต์ www.fpgins.com
Call Center 0-2231-2640
สินทรัพย์ประกันภัย
เว็บไซต์ www.asset.co.th
Call Center 1729