เอกสาร

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ถ่ายรูปสำเนาเอกสาร

สำเนาเอกสารของคุณมีไว้เพื่อใช้ออกกรมธรรม์เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ส่งเอกสารมาที่ rabbit finance ตามช่องทางเหล่านี้

เปรียบเทียบข้อเสนอจาก 30 บริษัทประกันภัยชั้นนำ

ส่งเอกสารให้เรา

@rabbitfinance @rabbitfinance
Fax 02 903 0080#1224 Fax 02 903 0080#1224

ฉันต้องส่งเอกสารอะไรให้ rabbit finance บ้าง?

พ.ร.บ. พ.ร.บ.
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
ชั้น 1 ชั้น 1
  • ถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
  • ถ่ายรูปสำเนาใบขับขี่ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)
  • ถ่ายรูปรถ 5 รูป (คลิกเพื่อดูตัวอย่างรูป ด้านหน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา, หน้าคอนโซล) เฉพาะบริษัทวิริยะประกันภัย ทิพยประกันภัย และแอกซ่าประกันภัย
ชั้น 2/2+ ชั้น 2/2+
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
ชั้น 3/3+ ชั้น 3/3+
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์