เอกสาร

ฉันจะส่งเอกสารที่ต้องใช้ออกกรมธรรม์ได้อย่างไร?

 
 
centered
ขั้นตอนที่ 1
ถ่ายรูปสำเนาเอกสาร
สำเนาเอกสารของคุณมีไว้เพื่อใช้ออกกรมธรรม์เท่านั้น

 

centered

ขั้นตอนที่ 2
ส่งเอกสารมาที่ RABBIT FINANCE ตามช่องทางเหล่านี้
rabbit finance เลขที่ 1032/1-5, 14 ตึก.กริต ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

 

ฉันต้องส่งเอกสารอะไรให้ RABBIT FINANCE บ้าง?

 
centered image
พ.ร.บ.

 

  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 
centered image
ชั้น 1

 

  • ถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
  • ถ่ายรูปสำเนาใบขับขี่ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่)
  • ถ่ายรูปรถ 5 รูป (คลิกเพื่อดูตัวอย่างรูป ด้านหน้า, หลัง, ซ้าย, ขวา, หน้าคอนโซล) เฉพาะบริษัทวิริยะประกันภัย ทิพยประกันภัย และแอกซ่าประกันภัย
 
centered image
ชั้น 2/2+

 

  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 
centered image
ชั้น 3/3+
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
  • ถ่ายรูปสำเนากรมธรรม์เดิม หรือสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์

ข้อมูลช่วยเหลือด้านอื่น


ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ?