ชำระผ่านตู้ ATM

ธนาคารกรุงเทพ

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

กรอกรหัสประจำตัว 4 หลัก หรือ เลขบัญชี 10 หลัก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรหัสประจำตัว 4 หลัก หรือ เลขบัญชี 10 หลัก

กดปุ่มอื่นๆ จากนั้นเลือกเมนูชำระเงินด้วยบาร์โค้ด

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่มอื่นๆ จากนั้นเลือกเมนูชำระเงินด้วยบาร์โค้ด

สแกนบาร์โค้ด

ขั้นตอนที่ 4

สแกนบาร์โค้ด

ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบความถูกต้อง

กดปุ่มยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่มยืนยันความถูกต้อง

รับสลิป และเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 7

รับสลิป และเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

กรุณาทำรายการที่ตู้ ATM ของธนาคารเดียวกับบัตร ATM หรือ บัตรเดบิตของท่านเท่านั้น
ทั้งนี้ขั้นตอนการทำรายการและราคาค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

กรอกรหัสประจำตัว 4 หลัก หรือ เลขบัญชี 10 หลัก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรหัสประจำตัว 4 หลัก หรือ เลขบัญชี 10 หลัก

เลือกเมนู ชำระเงินด้วยบาร์โค้ดและเลือกประเภทบัญชีของท่าน

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเมนู ชำระเงินด้วยบาร์โค้ดและเลือกประเภทบัญชีของท่าน

สแกนบาร์โค้ด

ขั้นตอนที่ 4

สแกนบาร์โค้ด

ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบความถูกต้อง

กดปุ่มยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่มยืนยันความถูกต้อง

รับสลิป และเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 7

รับสลิป และเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

กรุณาทำรายการที่ตู้ ATM ของธนาคารเดียวกับบัตร ATM หรือ บัตรเดบิตของท่านเท่านั้น
ทั้งนี้ขั้นตอนการทำรายการและราคาค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

กรอกรหัสประจำตัว 4 หลัก หรือ เลขบัญชี 10 หลัก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรหัสประจำตัว 4 หลัก หรือ เลขบัญชี 10 หลัก

เลือกเมนู ชำระเงินด้วยบาร์โค้ดและเลือกประเภทบัญชีของท่าน

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเมนู ชำระเงินด้วยบาร์โค้ดและเลือกประเภทบัญชีของท่าน

สแกนบาร์โค้ดและกรอกจำนวนเงิน

ขั้นตอนที่ 4

สแกนบาร์โค้ดและกรอกจำนวนเงิน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบความถูกต้อง

กดปุ่มยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่มยืนยันความถูกต้อง

รับสลิป และเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 7

รับสลิป และเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

กรุณาทำรายการที่ตู้ ATM ของธนาคารเดียวกับบัตร ATM หรือ บัตรเดบิตของท่านเท่านั้น
ทั้งนี้ขั้นตอนการทำรายการและราคาค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการ

ชำระผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจาก rabbit finance ทาง email

เข้าหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันของผู้ให้บริการ จากนั้นทำตามที่ระบบกำหนด ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด หรือกรอกรหัสตามใบแจ้งการชำระเงิน และทำรายการตามคำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 2

เข้าหน้าเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันของผู้ให้บริการ จากนั้นทำตามที่ระบบกำหนด ท่านสามารถสแกนบาร์โค้ด หรือกรอกรหัสตามใบแจ้งการชำระเงิน และทำรายการตามคำแนะนำ

ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการ

พิมพ์หลักฐานการชำระค่าสินค้าและบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4

พิมพ์หลักฐานการชำระค่าสินค้าและบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อการตรวจสอบ

สำหรับวิธีการใช้งานหรือเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามธนาคารผู้ให้บริการ กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนใช้บริการทุกครั้ง