ชำระด้วยบัตรเครดิต

ฉันจะชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เข้าลิงค์ชำระเงิน

เข้าลิงค์ชำระเงินออนไลน์ ที่ได้รับจากอีเมล์ insurance@rabbit.co.th

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มการชำระเงินออนไลน์และกดส่ง


ฉันจะชำระด้วยรูปหน้าบัตรเครดิตได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ถ่ายรูปด้านหน้าของบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ส่งรูปมาที่ rabbit finance

ส่งเอกสารให้เรา

@rabbitfinance @rabbitfinance
Fax 02 903 0080#1224 Fax 02 903 0080#1224
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ทีมงานของเราจะดำเนินการชำระเงินให้คุณ