ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

ฉันจะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการผ่อนชำระของธนาคารที่คุณใช้

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ส่งเอกสารมาที่ rabbit finance


ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตจะคิดจากราคาที่ถูกลดแล้ว


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า)

ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารไทยพานิชย์
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารกรุงไทย
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารกสิกรไทย
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000

(*โปรดดำเนินการรูดผ่อนชำระของท่านที่ออฟฟิศของ rabbit finance)

งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารธนชาต
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารยูโอบี
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): ไม่มียอดชำระขั้นต่ำ
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ซิตี้แบงก์
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): ไม่มียอดชำระขั้นต่ำ
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารกรุงเทพ
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ยอดชำระขั้นต่ำต่องวด(บาท): 1000
งวดการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ
3 งวด -
4 งวด -
6 งวด -
9 งวด -
10 งวด -