ทำไม rabbit finance ถึงถามข้อมูลเรื่องการปรับแต่งรถยนต์?

ราคาของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับทุนประกัน, การปรับแต่งรถ (เครื่องเสียง, ระบบนำทาง, ล้อรถ, ช่วงล่าง, และอื่นๆ) ซึ่งจะทำให้ราคาของกรมธรรม์ประกันรถยนต์มีราคาเพิ่มสูงขึ้น