จะรับส่วนลดกล้องติดรถยนต์ต้องทำอย่างไร?

ส่วนลดกล้องติดรถยนต์
ส่วนลดกล้องติดรถยนต์

เพื่อรับส่วนลด 5% จาการติดกล้อง DVR คุณลูกค้าต้องทำการถ่ายภาพ จากทางเบาะหลังโดยให้เห็นรายละเอียดกล้องติดรถยนต์ ตามรูป

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด