ทำไมฉันต้องระบุผู้ขับขี่?

เพราะส่วนลดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ คุณสามารถระบุผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน (เช่น คุณ และคู่สมรสของคุณ) ส่วนลดนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ที่อายุน้อยที่สุด หากคุณให้บุคคลอื่นขับรถของคุณ คุณจะไม่ได้รับส่วนลดนี้

อายุ

รถเก๋ง

รถตู้

18-24

5%

5%

25-35

10%

10%

36-50

15%

15%

Over 50

20%

20%

กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่มากกว่า 1 คน การให้ส่วนลดจะคำนวณจาก อายุของผู้ขับขี่ที่อายุน้อยที่สุด