ส่วนลดประวัติดีคืออะไร?

ผู้เอาประกันภัย จะได้รับส่วนลดประวัติดี ในปีที่ต่ออายุประกันภัย หากในการทำประกันภัยปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดเหตุใดๆ หรือเกิดเหตุ แต่เป็นฝ่ายถูก และแจ้งคู่กรณีให้บริษัท ฯ ทราบได้

ส่วนลดเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย

20%

ปีแรก

30%

2 ปีติดต่อกัน

40%

3 ปีติดต่อกัน

50%

4 ปีติดต่อกัน

อัตรานี้เป็นอัตรามาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่บริษัทประกัน