ถ้าอยากยกเลิกกรมธรรม์ ฉันต้องทำอะไรบ้าง?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบฟอร์มยกเลิกกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ส่งใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์มาที่

rabbit finance เลขที่ 1032/1-5, 14 ตึก.กริต ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120