บริการพิเศษ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 

แรบบิทไฟแนนซ์ บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

โทร. 02-305-8737

centered image

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
 • บริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน จำนวน 1 ครั้ง/ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง เช่น แบตเตอรี่หมด หรือ ยางรั่ว เป็นต้น
 • บริการรถยก-ลาก ฟรี 1 ครั้งต่อปี ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร หากเกินกว่า 25 กิโลเมตร สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โดยคิดค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ 30 บาท
 • ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนน รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ฟรี บริการน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี ครั้งต่อไปสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านกุญแจรถ ฟรี จำนวน 1 ครั้งต่อปี กรณีสมาชิกลืมกุญแจ หรือทำกุญแจสูญหาย ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูรถ หรือ สตาร์ทรถได้ โดยไปรับกุญแจสำรองให้ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร หากระยะทางเกินจะคิดค่าบริการกับสมาชิกกิโลเมตรละ 25 บาท ในกรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจเปิดรถ สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริการประสานงานจัดหารถทดแทน กรณีที่รถยนต์ต้องถูกยก/ลากออกจากที่เกิดเหตุ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด
 • การจัดการเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์และการส่งกลับสถานที่พำนักอาศัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท โดยจำกัดจำนวน 7 คนต่อเหตุการณ์
เงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และอายุรถไม่เกิน 15 ปีเท่านั้น
 • ผู้ให้บริการจะบริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถที่เครื่องยนต์ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น โดยสมาชิกสามารถขอรับบริการรถลากได้บ่อยครั้งตามความจำเป็น อัตราค่าบริการรถลากเป็นราคามาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีให้บริการรถลากสำหรับรถที่มีการดัดแปลง ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่าง ๆ เช่น สะพานหรือค่าแพขนานยนต์)
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ที่บรรทุกมาบนรถ สมาชิกจะต้องทำการขนย้ายออกจากรถก่อนรับบริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรถเสียหรือุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่างๆ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุหรือรถเสียที่เกิดจากการจ้างหรือเช่ายานพาหนะรวมถึงรถทดแทนจากการดำเนินการของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการรับและส่งคืนยานพาหนะอื่นๆ เช่น รถเช่า รถทดแทน
 • ผู้ให้บริการ จะไม่ให้บริการหากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมรถ ตลอดจนค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้นหลังจากยกรถไปถึงที่ศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวแล้ว และไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าอุปกรณ์ต่างๆ การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ การสลับล้อยาง เป็นต้น รวมถึงค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสมาชิกที่ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย และหรือไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้รับจ้างสาธารณะ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
 • การบริการดังกล่าว จะครอบคลุมเฉพาะรถของลูกค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนสาธารณะ ซูเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดรถสาธารณะและที่ส่วนบุคคลเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการจราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถและถนนส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้เข้า
 • งดให้บริการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
 • หากต้องการใช้เจ้าหน้าที่พนักงานช่วยเหลือฉุกเฉินมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่าง ๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 • การทุจริตหรือการปลอมแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด จะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์แก่ลูกค้าที่ทำประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+ เท่านั้น
ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการเลขาส่วนตัว

 

แรบบิทไฟแนนซ์ บริการเลขาส่วนตัว

โทร. 02-039-5721

centered image

บริการเลขาส่วนตัว
บริการประสานงานให้ข้อมูลและการจองสำหรับบริการที่เกิดภายในประเทศดังต่อไปนี้
 • บริการสำรองรอบสนามกอล์ฟ
 • บริการสำรองที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร
 • บริการสำรองตั๋วเพื่อความบันเทิง เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์
 • บริการจัดส่งดอกไม้และของขวัญ
 • บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน
 • บริการสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วโดยสารขนส่งสาธารณะ
เงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
 • ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูล และ/หรือค่าประสานงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
  • ค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ
  • ค่ามัดจำต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับการนำส่งหรือขนส่งสินค้ารวมถึงค่าประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับสมาชิก
 • การบริการเลขาส่วนตัวจะไม่ให้บริการสำหรับการขอรับบริการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการช่องทางใดๆ โดยผิดกับกฎหมาย หรือโดยมีการร้องขอที่ผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ (เช่นบุกรุกความเป็นส่วนตัว) หรือการร้องขอซึ่งขัดต่อกฎหมายของประเทศ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ทำประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+ เท่านั้น
ให้บริการโดย บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

ข้อมูลช่วยเหลือด้านอื่น


ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ?