บริการพิเศษ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 

แรบบิทไฟแนนซ์ บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

โทร. 02-305-8737

ขอบเขตการให้บริการ
1. บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ปัญหาด้านเครื่องยนต์ รถยนต์ และจัดหาช่างเทคนิคเพื่อช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุกรณีรถเสีย
2. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 1 ครั้ง/ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง
3. บริการรถยก/ลากจูง 1 ครั้ง/ปี สำหรับ 25 กม.แรก เกิน 25 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 30 บาท และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าบริการส่วนเกินเอง
4. บริการช่วยเหลือน้ำมันหมดฉุกเฉิน เติมให้ 5 ลิตร/ครั้ง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี กรณีน้ำมันหมดจนถึงขั้นสตาร์ทไม่ติด มีสัญญาณเตือนจากระบบน้ำมันของรถยนต์ว่าหมดจริง โดยให้บริการจัดส่งและเติมน้ำมันให้ 5 ลิตร โดยไม่คำนึงว่าจะใช้ระยะทางเท่าไหร่จึงจะถึงสถานีเติมน้ำมันถัดไป หากไม่เพียงพอจะให้บริการเติมน้ำมันให้เพียงพอ เพื่อไปต่อยังสถานีน้ำมันต่อไป แต่ส่วนเกิน 5 ลิตร ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง
5. บริการช่วยเหลือกรณีรถล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจ หากลูกค้ามีกุญแจสำรอง เจ้าหน้าที่จะไปรับกุญแจสำรองให้ 1 ครั้ง ในระยะทาง 20 กม.แรก เกิน 20 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท แต่หากไม่มีกุญแจสำรอง เจ้าหน้าที่จะประสานงานช่างกุญแจเฉพาะทางเพื่อเปิดประตูให้ ลูกค้ารับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจเฉพาะทางเอง
6. บริการจัดหารถเช่าเพื่อใช้ทดแทน ในกรณีที่รถของลูกค้าถูกลากออกจากจุดเกิดเหตุกรณีรถเสีย หากลูกค้าต้องการ ศูนย์บริการลูกค้าจะจัดส่งมอบรถเช่าให้กับลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่าด้วยตนเองและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทเช่ารถ
7. บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทย)
· บริการเคลื่อนย้าย / ส่งตัวกลับไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมใกล้กับสถานที่พำนักของลูกค้าในประเทศไทย
· บริการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่ลูกค้าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสถานที่ที่ไม่สามารถให้การดูแลในระดับที่เหมาะสมได้ (กำหนดโดยแพทย์ของ Allianz Partners โดยปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา)
· บริการส่งครอบครัวของลูกค้ากลับทันที ในกรณีที่ต้องส่งตัวลูกค้ากลับประเทศเพื่อไปรักษาต่อ
· บริการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังสถานที่พำนักของลูกค้าในประเทศไทย

หมายเหตุ: จำกัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการส่งตัวกลับไม่เกิน 250,000 บาทต่อเหตุการณ์ โดยจำกัดการบริการช่วยเหลือสำหรับ 7 คนต่อเหตุการณ์และครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น"

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประเภท 1 และ 2+ และรหัสรถ 110 และ 210 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้) เราไม่มีบริการสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
4. ยานพาหนะทุกคันต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจึงจะสามารถใช้บริการได้
5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะไม่ครอบคลุมปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
6. ภัยที่เกิดขึ้นที่ยานพาหนะของลูกค้าจะต้องเกิดขึ้นบนทางสัญจรสาธารณะ ถนนทางหลวง ถนนที่จอดรถสาธารณะหรือส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ครอบคลุมถึงบริการตัดไม้บนถนน ชายหาด พื้นที่กีดขวางหรือพื้นที่ก่อสร้างสนามแข่งรถและถนนที่มีการควบคุมการเข้าออก
7. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้บริการสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
8. เจ้าหน้าที่จะให้บริการได้ทุกกรณียกเว้นการให้บริการในกรณีที่อันตรายเกินกว่าที่จะให้บริการได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือสภาพถนนไม่อำนวย
9. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการผู้ให้บริการหรือยานพาหนะมากกว่าสองคน/สองคันขึ้นไป
10. บริการยกรถ/ลากจูงจำกัดเฉพาะเหตุการณ์ที่ยานพาหนะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไม่สามารถสตาร์ทหรือขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยภายใต้กำลังของรถเอง
11. ลูกค้าสามารถขอบริการลากจูงได้บ่อยเท่าที่จำเป็น ผู้รับเหมาของเราจะคิดค่าบริการเรทพิเศษตามโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศไทย
12. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการลากรถที่ถูกตกแต่งจนถึงขั้นที่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษและ / หรืออุปกรณ์นอกเหนือจากที่จำเป็นในการลากรถที่ไม่ถูกตกแต่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
13. ค่าเรือข้ามฟาก สะพานหรือค่าทางด่วนสำหรับยานพาหนะของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
14. บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากความเสียหายของสินค้าหรือสินค้าเชิงพาณิชย์ที่บรรทุกบนยานพาหนะ ลูกค้าจะต้องโอนถ่ายของที่บรรทุกบนรถก่อนเข้ารับบริการช่วยเหลือ
15. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการช่วยเหลือหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่รถลากจูงหรือบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า / จำนวนคนเกินกว่าจำนวนที่สามารถรับได้ตามการออกแบบที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือที่เกิดขึ้นจากการที่รถใช้ในการแข่งขันรถยนต์หรือการแข่งรถทุกประเภท

บริการเลขาส่วนตัว

 

แรบบิทไฟแนนซ์ บริการเลขาส่วนตัว

โทร. 02-039-5721

centered image

บริการเลขาส่วนตัว
บริการประสานงานให้ข้อมูลและการจองสำหรับบริการที่เกิดภายในประเทศดังต่อไปนี้
 • บริการสำรองรอบสนามกอล์ฟ
 • บริการสำรองที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร
 • บริการสำรองตั๋วเพื่อความบันเทิง เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์
 • บริการจัดส่งดอกไม้และของขวัญ
 • บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน
 • บริการสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วโดยสารขนส่งสาธารณะ
เงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
 • ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูล และ/หรือค่าประสานงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
  • ค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ
  • ค่ามัดจำต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับการนำส่งหรือขนส่งสินค้ารวมถึงค่าประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับสมาชิก
 • การบริการเลขาส่วนตัวจะไม่ให้บริการสำหรับการขอรับบริการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการช่องทางใดๆ โดยผิดกับกฎหมาย หรือโดยมีการร้องขอที่ผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ (เช่นบุกรุกความเป็นส่วนตัว) หรือการร้องขอซึ่งขัดต่อกฎหมายของประเทศ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ทำประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+ เท่านั้น
ให้บริการโดย บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

ข้อมูลช่วยเหลือด้านอื่น


ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ?