การจัดส่งกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กรมธรรม์ชั่วคราว

คุณจะได้รับกรมธรรม์ชั่วคราวทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากบริษัทประกันภัยอนุมัติเอกสารของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรมธรรม์ตัวจริงพร้อมของสมนาคุณ

คุณจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริงพร้อมของสมนาคุณทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทประกันภัยอนุมัติเอกสารของคุณ