ฉันจะได้กรมธรรม์ฉบับจริงเมื่อไหร่?

คุณจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริงพร้อมของสมนาคุณทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทประกันภัยอนุมัติของคุณ

"Rabbit finance อยากส่งกรมธรรม์ให้คุณเร็วที่สุด แต่เราไม่สามารถออกกรมธรรม์ตัวจริงได้เอง จึงต้องรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัย"