ฉันจะตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ของฉันได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ขอรหัส EDM จากเจ้าหน้าที่ Call Center ของเรา

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรหัส EDM ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย