เมืองไทยประกันภัย บริษัทประกันคู่คนไทย


เน้นการบริการที่จริงใจและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญและยังยึดมั่นในบรรษัทภิบาล

ความเป็นมา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เกิดจาก “การควบกิจการระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯเป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

บริหารในแบบฉบับเมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัยเน้นการบริการที่จริงใจและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญและยังยึดมั่นในบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มให้มากที่สุด

จุดแข็งเมืองไทย

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพันธมิตรจำนวนมากทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานคุณภาพขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเมืองไทย

ประกันภัยรถยนต์ มีทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้วย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย

 • เมืองไทย P.A. Your Happy
 • เมืองไทย P.A. Happy Kids
 • เมืองไทย P.A. Happy Family
 • เมืองไทย Smile Cancer
 • เมืองไทย Health Smile

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน มีทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย

 • ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
 • การเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
 • ประกันภัยคุ้มครองสิทธิการเช่า
 • ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
 • เมืองไทยอยู่ดี ยกกำลัง18

ประกันภัยการเดินทาง มีทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วย

 • เมืองไทย Happy Mile Travel
 • เมืองไทย Enjoy Travel
 • เมืองไทย Enjoy Visa Plan
 • เมืองไทยเที่ยวไปยิ้มไป
 • เมืองไทย Smile Traveller

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ มีทั้งหมด 2 ประเภท ประกอบด้วย

 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันภัยอื่นๆ มีทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย

 • ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดี ยกกำลัง8
 • ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
 • เมืองไทย Golfer Care

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2665-4000, 0-2290-3333 โทรสาร 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033 อีเมล info@muangthaiinsurance.com

ศูนย์บริการทั่วประเภท

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพ อาทิ บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด ที่อยู่ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เบอร์โทร 02-2173029,084-7133077

ศูนย์บริการทั่วนนทบุรี อาทิ บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขารัตนาธิเบศร์) ที่อยู่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เบอร์โทร 02-950-9700,02-591-7733-6

ศูนย์บริการทั่วสมุทรปราการ อาทิ บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด ที่อยู่ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ เบอร์โทร 0-2703-1000

ศูนย์บริการทั่วปทุมธานี อาทิ บริษัท เอเลแกรนซ์ วีฮิเคิล จำกัด ที่อยู่ ต.บ้านฉาง อ.เมือง ปทุมธานี เบอรืโทร 0-2581-5555

ภาคเหนือ

ศูนย์บริการทั่วเชียงใหม่ อาทิ บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ที่อยู่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-211381,053-262444

ศูนย์บริการทั่วเชียงราย อาทิ บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด ที่อยู่ ต.บางแล อ.เมือง เชียงราย เบอร์โทร 053-176666

ศูนย์บริการทั่วลำปาง อาทิ บริษัท ฮิปโปร พาวเวอร์ จำกัด ที่อยู่ ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง เบอร์โทร 054-231222

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บริการทั่วนครราชสีมา อาทิ บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา เบอร์โทร 044-211911

ศูนย์บริการทั่วอุบลราชธานี อาทิ หจก.โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ที่อยู่ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี เบอร์โทร 045-244057,045-241815

ศูนย์บริการทั่วขอนแก่น อาทิ บริษัท ราชามอเตอร์บ้านไผ่ จำกัด ที่อยู่ ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น เบอร์โทร 043-374609,043-374700

ภาคตะวันออก

ศูนย์บริการทั่วชลบุรี อาทิ บริษัท มอเตอร์สเอ็กซคลูซีฟ จำกัด ที่อยู่ ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี เบอร์โทร 038-445666

ศูนย์บริการทั่วระยอง อาทิ บริษัท วิวัฒน์พานิช กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง เบอร์โทร 038-694299,038-694290

ศูนย์บริการทั่วจันทบุรี อาทิ บริษัท พีเอ็มเอส ออโต้ การันตี จำกัด ที่อยู่ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี เบอร์โทร 039-336084,039-336093

ภาคกลางและตะวันตก

ศูนย์บริการทั่วกาญจนบุรี อาทิ บริษัท เอ บี เอส ออโตบอดี้เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี เบอร์โทร 034-625008,034-625007

ศูนย์บริการทั่วเพชรบุรี อาทิ บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ที่อยู่ ถ.เพชรเกษม (บ่อแขม) ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี เบอร์โทร 032-430789

ศูนย์บริการทั่วราชบุรี อาทิ บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด (สาขาบ้านโป่ง) ที่อยู่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี เบอร์โทร 032-223500,032-553501

ภาคใต้

ศูนย์บริการทั่วสงขลา อาทิ บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด ที่อยู่ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา เบอร์โทร 074-422200,074-074422

ศูนย์บริการทั่วภูเก็ต อาทิ

บริษัท บาเซโลนา ออโต้ จำกัด ที่อยู่ ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต เบอร์โทร 076-236688,076-236699

ศูนย์บริการทั่วกระบี่ อาทิ บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลส์ จำกัด ที่อยู่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ เบอร์โทร 075-632445-8


การเรียกร้องค่าสินไหม

ขั้นตอนแรกให้โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันทีและปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก

 1. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
 2. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 3. หากคู่กรณียอมรับผิดให้ทำบันทึกยอมรับผิดสั้นๆให้ก่อนแล้วแยกเข้าข้างทางเพื่อรอเจ้าหน้าที่
 4. หากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ยังไม่ให้แยกจากจุดเกิดเหตุรอจนกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินทางไปถึงหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำแผนที่เกิดเหตุ
 5. ไม่รับข้อเสนอชดใช้ใดๆจากคู่กรณีหากไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 6. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
 7. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด

 1. หากท่านยอมรับผิดท่านสามารถนำรถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
 2. ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี ควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึงและให้คำแนะนำท่าน
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย) ให้แก่ท่าน
 4. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

กรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด

 1. อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่ง)
 2. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
 3. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะออก ใบเคลม (ใบรายการความเสียหาย)ให้แก่ท่าน
 5. ท่านสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯกว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

กรณีอุบัติเหตุ์แต่ไม่มีคู่กรณีและรถเสียหายมาก

โทรแจ้งอุบัติเหตุที่หมายเลข 1484 ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุและบริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้ท่าน

กรณีอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีแต่รถเสียหายไม่มาก

 1. นำรถไปทำเคลมได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศและจัดซ่อมเลย
 2. แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบและทำเคลมให้ท่านตามสถานที่นัดหมาย
 3. ท่านสามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัทฯได้ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยทั่วประเทศ

เอกสารในการเบิกค่าสินไหมทดแทน

ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)

 1. ใบเคลม
 2. บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
 3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 4. สำเนาทะเบียนรถ
 5. นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน ( ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม )
 6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รับเงินได้ภายใน 15 วัน

ค่าเสียหายของรถคู่กรณีหรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน

 1. ใบเคลม
 2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย
 3. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
 4. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
 7. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

กรณีบาดเจ็บ

 1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
 2. ใบเคลม (ถ้ามี)
 3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
 9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
 10. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

กรณีเสียชีวิต

 1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
 2. ใบเคลม (ถ้ามี)
 3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบมรณบัตร
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
 6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
 7. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
 8. เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
 10. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
 11. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

ช่องทางการติดต่อเมืองไทยประกันภัย

Call Center 1484 (24 ชั่วโมง) สำนักงานของตัวแทนบริษัททั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการศึกษาข้อมูลของเมืองไทยประกันชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยhttps://rabbitfinance.com/car-insurance/muangthai