ประกันคุ้มภัย บริษัทประกันที่ให้การดูแลอย่างครอบคลุม


บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และบริการที่รวดเร็วฉับไว จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ รู้สึกอบอุ่นใจไปกับ “คุ้มภัย” ที่จะคอยคุ้มครองคุณทุกเมื่อ

ต้นกำเนิดของ บริษัท ประกันคุ้มภัย

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท กรรมการชุดแรกของบริษัท คือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก

สำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซีย ณ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 บริษัท ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ เพิกถอนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 (ข้อมูลจาก safety)

พันธกิจ

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และบริการที่รวดเร็วฉับไว จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ รู้สึกอบอุ่นใจไปกับ “คุ้มภัย” ที่จะคอยคุ้มครองคุณทุกเมื่อ

ผลิตภัณฑ์ของประกันคุ้มภัย

ประกันภัยรายบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยการเดินทาง

 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 • ประกันภัยเดินทางร่วมทาง

ประกันภัยบ้าน

สำนักงานใหญ่ของประกันคุ้มภัย

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 • ที่อยู่ : 26/5-6, 26/10-11, 26/16-17 และ 26/18-19 อาคารอรกานต์ ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์ : 0-2257-8000

ศูนย์บริการทั่วประเทศ

ศูนย์บริการกรุงเทพและปริมณฑล

 • สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2207-0266-85

 • สาขาอ่อนนุช 268/10 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์: 0-2320-3391-4

 • สาขารังสิต-ปทุมธานี 331 หมู่ 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์: 0-2567-2676

ศูนย์บริการภาคเหนือ

 • สาขาเชียงใหม่ 8/20-21 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 0-5321-0822

 • สาขาน่าน 173/3 หมู่ 6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์: 0-5477-2824

 • สาขาลำปาง 456-458 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์: 0-5482-1945-8

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขาขอนแก่น 3/18-19 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 0-4324-1375-6

 • สาขาอุดรธานี 233/4-5 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ซ.บ้านเก่าน้อย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 0-4293-1330-2

 • สาขาอุบลราชธานี 237/3 หมู่ 3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: 0-4547-5935-40

ศูนย์บริการภาคตะวันออก

 • สาขาระยอง 81/61 หมู่ 3 ถ.สาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์: 0-3861-5042-5

 • สาขาจันทบุรี 50/32 หมู่ 1 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์: 0-3949-8690-3

 • สาขาพัทยา 301/3-4 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์: 0-3842-0145

ศูนย์บริการภาคตะวันตก

 • สาขาหัวหิน 1991/4 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์: 0-3252-7705-8

 • สาขากาญจนบุรี 62/34 หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 0-3452-1055-8

 • สาขาตาก 2/87 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์: 0-5551-5870-3

ศูนย์บริการภาคใต้

 • สาขาภูเก็ต 16-18 ถ.พังงา ซ. 7 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 0-7621-2391

 • สาขาสงขลา 50/3 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์: 0-7459-2574

 • สาขาปัตตานี 400/42 ถ.หนองจิก-ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์: 0-7331-9110

การเรียกร้องค่าสินไหม

การแจ้งอุบัติเหตุ

-	ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร 0-2257-8080
-	Hot Line โทร 02-257-7901-2
-	อีเมล: personalclaim@safety.co.th
-	แอปพลิเคชั่นประกันคุ้มภัย 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยการเดินทาง

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการ ประสานงานกับบริษัทฯ โดยแสดงบัตรรับรองประกันภัย
 • หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วให้นำหลักฐานส่งบริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้ 2 แบบ ดังนี้
  • นำเอกสารมายืนด้วยตนเองที่บริษัทฯ
  • นำส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์มายังฝ่ายสินไหมทั่วไปของบริษัทฯ ที่ชั้น 2 ตึกอรกานต์ ถนนชิดลม

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือกรอกข้อความในใบแจ้ง เรียกร้องค่าเสียหาย
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ (หากมีการรักษาหลายครั้ง ต้องมีใบรับรองทุกครั้ง)
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือกรอกข้อความในใบแจ้ง เรียกร้องค่าเสียหาย
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
 • ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือหนังสือเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • บริษัทฯจะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน ระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯได้รับเอกสารประกอบการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนจากผู้เอาประกันภัย

 • เมื่อได้รับการตกลงรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากทางผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยภายในระยะเวลา 15 วัน

ที่สุดแห่งความปลอดภัยกับแอปพลิเคชันประกันคุ้มภัย

บริษัทประกันคุ้มภัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของยุคสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ดังนั้นด้วยแอพพลิเคชั่นของประกันคุ้มภัย เราจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณในด้านประกันภัยต่าง ๆ ดังนี้

 • โทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งรายงานอุบัติเหตุเข้ามาที่ฝ่ายเคลมของประกันคุ้มภัยได้ง่ายๆ ทันที่ที่เกิดเหตุ ช่วยให้การดำเนินเรื่องเคลมของคุณสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ค้นหาสาขาของประกันคุ้มภัยใกล้บ้านคุณ สะดวก รวดเร็ว

เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น คุณคงไม่อยากเสียเวลายุ่งยากในการหาเบอร์บริษัทประกันของคุณ ด้วยแอพพลิเคชันประกันคุ้มภัยช่วยให้คุณติดต่อเราง่ายขึ้น เพียงกดปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน คุณจะสามารถติดต่อกับทีมชำนาญการเพื่อช่วยเหลือคุณทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยฟังก์ชันการแจ้งรายการเคลม คุณสามารถส่งรายละเอียดอุบัติเหตุเข้ามาที่ฝ่ายเคลมของเราได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สามารถส่งรูปได้ถึง 10 รูป รวมทั้งข้อมูลของคู่กรณี และข้อมูลของผู้เห็นเหตุการณ์ ช่วยให้การจัดการเรื่องเคลมของคุณสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทำให้แอปพลิเคชันของประกันคุ้มภัย เป็นแอปพลิเคชันที่ลูกค้าทุกท่านควรมี เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนและสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ทั้งระบบ AndroidและiOSแต่ถ้าหากท่านต้องการอ่านข้อมูลและศึกษากรมธรรม์ต่าง ๆ ของบริษัท ท่านสามารถทำได้ที่ www.safety.co.th