อาคเนย์ประกันภัย เพื่อนร่วมเดินทางที่วางใจได้


ให้ความคุ้มครองแบบครบวงจรพร้อมด้วยการบริการที่หลากหลาย

จุดเริ่มต้นของ**อาคเนย์ประกันภัย**เริ่มจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง บริษัทประกันภัยต่างชาติต่างปิดกิจการกลับประเทศตนเองโดยทิ้งความคุ้มครองที่ให้ไว้กับคนไทย ทำให้คณะผู้ก่อตั้งอาคเนย์ประกันภัย จัดตั้งบริษัทประกันสัญชาติไทยขึ้นเพื่อดูแลคนไทยในทุกสถานการณ์โดยมีแนวคิดการดำเนินงานที่ก้าวหน้า มีจริยธรรมพร้อมทั้งทำประโยชน์ต่อคนไทยและสังคมไทย

อาคเนย์ประกันภัยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2489 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำหรับชื่ออาคเนย์นั้นมาจากชื่อกิจการค้าของหนึ่งในผู้ถือหุ้นขณะนั้น คือ คุณพยัพ ศรีกาญจนา ซึ่งทำธุรกิจการค้าในชื่อ บริษัท อาคเนย์ จำกัด จำได้นำชื่อมาเปลี่ยนใหม่เป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The South East Insurance Company Limited

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้งอาคเนย์ประกันภัยมีทั้งหมด 7 คนประกอบด้วย

หลวงดำรงดุริตเรข พระยาปรีชานุสาสน์ นายรองสนิท โชติกเสถียร หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล นายพยัพ ศรีกาญจนา นายเทียน เหลียวรักวงศ์

ที่มาของสัญลักษณ์

อาคเนย์ประกันภัยมีสัญลักษณ์บริษัทหรือโลโก้เป็นรูปวัดอรุณราชวราราม โดยสื่อคำว่า “อรุณ” หมายถึง การสะท้อนความสว่างไสวแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ นับเป็นการเริ่มต้นของความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความมั่นคง

ปัจจุบันอาคเนย์ประกันภัย มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทและมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,287,4000,000 บาท พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศด้วยศูนย์บริการ 75 สาขาเพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในการให้บริการและความคุ้มครองอย่างทั่วถึง

จุดแข็งของอาคเนย์

อาคเนย์เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองแบบครบวงจรพร้อมด้วยการบริการที่หลากหลายทำให้ลูกค้าของบริษัทจะได้รับความคุ้มครองและการบริการที่ทั่วถึง รวดเร็วและยุติธรรม โดยอาคเนย์ประกันภัยมีกรมธรรม์ความคุ้มครองมากถึง 7 กรมธรรม์ ดังต่อไปนี้

ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 “สบายใจ” ให้ความคุ้มครองสูงที่สุดพร้อมให้ลูกค้าเลือกศูนย์บริการด้วยวงเงินตามทุนประกันภัย รับผิดชอบสูงสุดถึง 10,000,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 “Select” ให้ความคุ้มครองเท่า “สบายใจ” แต่ไม่สามารถเลือกศูนย์บริการได้
 • ประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ มอเตอร์ 8UP ให้ความคุ้มครองตามประเภทและปีที่ใช้งานของรถ
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองรถคนเอาประกันตามทุนประกันภัยและคุ้มครองคู่กรณีสูงสุดถึง 1,000,000 ล้านบาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ (3Plus Zero) ให้ความคุ้มครองรถคันที่เอาประกันตามทุนประกันและคุ้มครองคู่กรณีสูงสุด 500,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ Eco ให้ความคุ้มครองรถคันที่เอาประกันสูงสุด 50,000 บาทและคุ้มครองคู่กรณีตั้งแต่ 500,000 ถึง 1,000,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ (Platinum 3 Plus) ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกัน 150,000 บาทและคุ้มครองคู่กรณีตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 10,000,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Diamond) ไม่คุ้มครองรถผู้เอาประกันแต่คุ้มครองคู่กรณีบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Silver) ไม่คุ้มครองรถผู้เอาประกันแต่คุ้มครองคู่กรณีบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 300,000 ถึง 10,000,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พร้อม พ.ร.บ. (Silver) ให้ความคุ้มครองคู่กรณีบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 300,000 ถึง 10,000,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พร้อม พ.ร.บ. (Gold) ให้ความคุ้มครองคู่กรณีบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 10,000,000 บาท

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์

 • ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตคู่กรณีและทรัพย์สินเสียหายสูงสุดรายการละ 300,000 บาทและคุ้มครองจักรยานยนต์คันเอาประกันไม่เกิน 10,000 บาท
 • ประกันภัยชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายต่อคู่กรณีเหมือนชั้น 2 แต่ไม่คุ้มครองจักรยานยนต์คันเอาประกัน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • PA สุขใจ และ PA ครอบครัวสุขใจ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ครอบคลุมโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งและชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันโรคมะเร็ง

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ดอกเบี้ยคงที่ คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 65 ปี เพิ่มความคุ้มครองพิเศษในโรคมะเร็งผิวหนังอีก 20%

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

คุ้มครองการเสียชีวิตและรักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลหรือกลับมารักษาที่ประเทศสูงสุด 3,000,000 บาท

ประกันอัคคีภัย

 • อาคเนย์โฮมการ์ด คุ้มครองเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยเนื่องจากน้ำ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองภัยที่เกิดจากธรรมชาติสูงสุด 100,000 บาท
 • SME มียิ้มสำหรับธุรกิจหอพักและสำนักงาน คุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยตามทุนประกันพร้อมสามารถเพิ่มวงเงินสูงสุดถึง 5 ระดับตามความเหมาะสม
 • SME มียิ้มสำหรับธุรกิจร้านค้าและร้านบริการคุ้มครองความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยตามทุนประกันภัยและคุ้มครองความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 100,000 บาท

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

 • คุ้มครองผู้เล่นในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในขณะเล่นสูงสุด 200,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง
 • คุ้มครองไม้กอล์ฟ 1 ชุดสูงสุด 20,000 บาทและให้รางวัลสำหรับผู้ที่ Hole In One ในการแข่งขันที่เป็นทางการ 15,000 บาท/ครั้ง/ปี สำหรับการแข่งขันทั่วไป 10,000 บาท/ปี

ศูนย์บริการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

สาขาธนบุรี

เลขที่ 14-16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0-2860-9770,0-2438-1579,0-2438-3267 แฟกซ์. 0-2860-9771

สาขาวิภาวดีรังสิต

เลขที่ 32 อาคาร เจ บี บิลดิ้ง ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2272-2830-5 แฟกซ์. 0-2272-2839

สาขาพลับพลาไชย 1,2

เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0-2223-0923 แฟกซ์. 0-2223-7423

สมุทรปราการ

เลขที่ 243/1-2 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2388-0850,0-2730-9311,0-2730-9312 แฟกซ์. 0-2730-9311

ภาคเหนือ

เชียงราย

เลขที่ 168/8 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-1790,0-5360-0578,0-5375-2198,0-5360-1195 แฟกซ์. 0-5360-0580

เชียงใหม่

เลขที่ 15-17 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5324-9009, 0-5324-9010 แฟกซ์. 0-5324-9011

ลำปาง

เลขที่ 508, 510 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 0-5431-9113-4,0-5421-9142,0-5431-9060 แฟกซ์. 0-5421-9082

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เลขที่ 120 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4332-2787-8,0-4322-2147,04322-1470,0-4322-1476 (ผจก.), 0-4322-0893 แฟกซ์. 0-4322-2146

อุบลราชธานี

เลขที่ 779/5-6 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4528-3897,0-4535-5285,0-4535-5385 แฟกซ์. 0-4528-3897

นครราชสีมา

เลขที่ 174/1 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4420-5206-8, 0-4425-8326-7,0-4425-3959 แฟกซ์. 0-4427-4344

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

เลขที่ 2/1-2 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0125,0-3828-5785,0-3827-2100 แฟกซ์. 0-3828-5785

ฉะเชิงเทรา

เลขที่ 20/13 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3881-7847,0-3853-5272,0-3851-1753 แฟกซ์. 0-3881-6439

ระยอง

เลขที่ 077 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3861-1047,0-3801-1927,0-3887-6093 แฟกซ์. 0-3801-1836

ภาคกลาง

นครปฐม

เลขที่ 69/51-52 ม.8 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3421-1530, 0-3421-1205 แฟกซ์. 0-3421-1205

พระนครศรีอยุธยา

เลขที่ ค9/25 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3521-1068,0-3524-1105,0-3524-1759 แฟกซ์. 0-3521-1068

สุพรรณบุรี

เลขที่ 91/4-5 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3552-3682, 0-3550-2611 แฟกซ์. 0-3552-3682

ภาคใต้

ชุมพร

เลขที่ 177/5 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7750-3233, 0-7757-1069 ผจก. แฟกซ์. 0-7750-3861

สงขลา

เลขที่ 24-26 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7423-2768, 0-7434-2550-2,0-7434-2406, 0-7424-3142 แฟกซ์. 0-74342-618

ภูเก็ต

เลขที่ 74/26-27 ศูนย์การค้าพูนผลไนท์พลาซ่า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-9198, 0-7621-1418 แฟกซ์. 0-7624-6136


ศูนย์ซ่อมพร้อมบริการทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย ซิตี้ออโต้โมบิล บจก.(สาขาพระราม4) 4332 ซ.ฟาร์มวัฒนา ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 เบอร์.0-2713-6777

คันนายาว เดอะเกรท การาจ บจก. 62/5-6 ม.9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 เบอร์ 0-2943-0160-3

ธนบุรี บางกอกมอเตอร์ 29 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 เบอร์ 0-2877-9163

นนทบุรี

555 ยานยนต์ บจก. 555 ม.2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 เบอร์ 0-2422-2438

ณัฐ กระจกรถยนต์ 134/12-13 ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 เบอร์ 08-1487-0208, 08-4771-7508

วัลแคน (2013) บจก. 131/10 ม.7 ถ.เสรีไทย ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 เบอร์. 0-2449-6270, 08-1487-0208

ปทุมธานี

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (บางขันธ์) 36/2 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เบอร์ 0-2902-8995-6

บอสส์ยานยนต์ หจก. [SSC] 38 ม.5 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เบอร์.0-2958-8837-8

ซูซูกินวนคร บจก. 31/7 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เบอร์. 0-2520-3272

สมุทรปราการ

ช้าง 8 เชือก บจก. 69/1 ม.6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เบอร์ 0-2738-4956-7

มิตซูรุ่งเจริญ บจก. 3011 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เบอร์ 02-755-7000

อินทัช 99 บจก. 909 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 เบอร์ 08-9815-2405, 08-0268-9717

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

อู่เทคนิค 101 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์. 053-774335

เชียงราย

อู่สีพายัพ 53/7 ม.17 ซ.ร่วมใจ ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 เบอร์ 0-5371-5374

ตาก

อู่จรัญการช่าง 194 ม.5 ต.น้ำริม อ.เมือง จ.ตาก 63000 เบอร์ 0-5551-2126

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

เคเคที ขอนแก่น บจก. 88/8 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์ 0-4323-2888

นครราชสีมา

เคราบริการ (1996) บจก. 416 ม.3 ถ.ยิ่งเจริญ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์ 0-4446-5318

เลย

เฮีย ต. บจก 252 ม.4 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 เบอร์ 0-4285-0434

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

แสงไทยการาจ บจก 77/8 ม.1 ซ.12 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบรุี 20000 เบอร์ 0-3828-3848

ปราจีนบุรี

แสงฟ้าคาร์แคร์ 201 ม. 12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบรุี 25000 เบอร์ 081-864-3020

ระยอง

อู่โกฮง 012 ซ.พูนไฉ่2 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เบอร์ 0-3861-1478

ภาคใต้

กระบี่

กระบี่ออโต้กราส 54/67 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 เบอร์ 08-9064-3815

ชุมพร

อู่พรประเสริฐ 132/12 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 เบอร์ 081-538-6418

ยะลา

อู่โชคชัย 266/51 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.ยะลา จ.ยะลา 95000 เบอร์ 0-7321-5404


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาคเนย์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาคเนย์ประกันภัยคือ www.seic.co.th ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า 02-631-1311 หรือ Call Center 1726 E-MAIL ที่ใช้ในการติดต่อ customercarecenter@seic.co.th