ข้อมูลของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย


โตเกียวมารีน ประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีไทยเป็นเพียงหนึ่งในสาขาทั่วโลก

ในปีพ.ศ. 2488 โตเกียวมารีน กลับเข้ามาในตลาดเอเชียและได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการโซลูชันการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ครบวงจรทั่วไปในหลายประเทศในเอเชีย เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจหลักและธุรกิจร่วมทุน ในฐานะโตเกียวมารีน เอเชีย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่มากประสบการณ์ของเรา ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อเรา และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเรามีความมั่นคงและแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจ เรามีการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ดังนี้ ฮ่องกง, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, ไต้หวัน จีนและเวียดนาม

  • Cancer Smile
  • Cancer Smile Plus
  • การประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ
  • ประกันไข้เลือดออก

**ประกันการเดินทาง**และกีฬา ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยการเดินทาง Travel Smile ประกันการเดินทางภายในประเทศ

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 02-650-1400

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ่ โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 Phone 0-2686 8888

การประกันชีวิตสาขาวิภาวดี

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 29 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Phone 02-686-6800

ศูนย์บริการสินไหม พหลโยธิน (ดอนเมือง)

5/8 ถนนพหลโยธิน สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 Phone 02-533-8888

นนทบุรี

ศูนย์บริการสินไหม ราชพฤกษ์ 20/18 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Phone 02-195-7208

การประกันชีวิตสาขาบางใหญ่ 33/15 หมู่ 11 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 Phone 02-443-6713-5

สมุทรสาคร

ศูนย์บริการสินไหม พระราม 2 (ก.ม. 13 พันท้ายนรสิงห์ ) 189/138-140 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Phone 034-458-478

ลำปาง

การประกันภัยทั่วไปสาขาลำปาง 67/3 ถนนไฮเวย์-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 Phone 0-5432-5188

เชียงราย

การประกันชีวิตสาขาเชียงราย 353/18 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 Phone 053-601672-3

การประกันภัยสาขาเชียงราย 790/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 Phone 0-5374-5188

เชียงใหม่

การประกันชีวิตสาขาเชียงใหม่ 90 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 Phone 053-224539-44,053-224546

การประกันภัย : สาขาเชียงใหม่ 174/ 5 - 6 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 Phone 0-5341-2468

การประกันภัยทั่วไปสาขานครราชสีมา 1195/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 Phone 044-278-088

ขอนแก่น

การประกันภัยทั่วไปสาขาขอนแก่น 381/23 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 Phone 0-4332-5818

หนองคาย

การประกันชีวิตสาขาหนองคาย 143/2-3 ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 Phone 042-423395-7

อุดรธานี

การประกันภัยทั่วไปสาขาอุดรธานี 654/17-18 หมู่4 ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 Phone 042-342-688

สกลนคร

การประกันภัยทั่วไป : สาขาสกลนคร 456/8 ถนนนิตโย(ถนนสกล-อุดร) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 Phone 042-730-988

บุรีรัมย์

การประกันชีวิตสาขาบุรีรัมย์ 33/15-16 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Phone 044-602621-3

สุรินทร์

การประกันภัยทั่วไปสาขาสุรินทร์ 59/4 ซอยสระโบราณ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 Phone 044-531-488

อุบลราชธานี

การประกันภัยทั่วไปสาขาอุบลราชธานี

590/1 ถนนชยางกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 Phone 0-4528-4688

การประกันชีวิตสาขาอุบลราชธานี

146/1-2 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 Phone 045-241387-9

ชลบุรี การประกันชีวิตสาขาศรีราชา

166/57 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 Phone 038-195371-3

การประกันชีวิตสาขาชลบุรี

178/6 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 Phone 038-783219-20

การประกันภัยทั่วไปสาขาศรีราชา

39 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Phone 0-3831-2888

ระยอง การประกันชีวิตสาขาระยอง

550/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 Phone 038-610901-3

การประกันภัยทั่วไป : สาขาระยอง

เลขที่ 141/11-12 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 Phone 0-3880-0008

ฉะเชิงเทรา การประกันภัย : สาขาฉะเชิงเทรา

16 & 18 ถนนสุวินทวงศ์, ตำบลนาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 Phone 038-812-288

908 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 Phone 0-3421-2188

พระนครศรีอยุธยา การประกันชีวิตสาขาพระนครศรีอยุธยา

165/7-8 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 Phone 035-329191,035-329198,035-329239

การประกันภัย : สาขาอยุธยา

117/2 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 Phone 035-335-838

ราชบุรี การประกันชีวิตสาขาบ้านโป่ง

117/6 ถนนบ้านดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 Phone 032-210113-4

เพชรบุรี การประกันภัยทั่วไปสาขาเพชรบุรี

96/2 ถนนราชดำริห์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 Phone 032-415-588

55/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 Phone 0-7757 6088

สุราษฏร์ธานี การประกันภัยทั่วไปสาขาสุราษฎร์ธานี

238/119-120 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตีย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 Phone 077-600-389

การประกันชีวิตสาขาเวียงสระ

999-999/1 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 Phone 077-362021,077-363201,077-363911

กระบี่ การประกันภัยทั่วไปสาขากระบี่

17 ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 Phone 0-7563-2728

ภูเก็ต การประกันภัยทั่วไปสาขาภูเก็ต

66/3 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 Phone 0-7624-9188

การประกันชีวิตสาขาภูเก็ต

63/695-696 หมู่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 Phone 076-522160,076-522170,076-522180

หลักฐานที่ต้องเตรียม ชื่อของผู้เอาประกันและหมายเลขกรมธรรม์ของรถยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุ ทะเบียนรถและยี่ห้อของรถยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุ ชื่อผู้ขับ สาเหตุของอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุและสถานที่สำหรับการนัดพบทันทีกับผู้สำรวจของเรา เช่น สถานีตำรวจ

ลงลายเซ็นของคุณในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของตนเองรวมทั้งในเอกสารของบุคคลที่สาม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • ใส่เครื่องหมายที่กล่องด้าน “ถูก” ถ้าหากคุณไม่ใช่ฝ่ายผิด
  • ใส่เครื่องหมายที่ “ผิด” ถ้าหากคุณเป็นฝ่ายผิด
  • ใส่เครื่องหมายที่ “ประมาททั้งสองฝ่าย” ถ้าหากทั้งสองฝ่ายต่างประนีประนอมกันได้
  • ถ้าหากคุณไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นคนผิด จะต้องใช้การตัดสินของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร แลกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้กับบุคคลที่สาม หลังจากนั้นนำเอกสารและแจ้งให้เราทราบเกี่ยวอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน ทั้งนี้เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนที่คุณจะนำรถยนต์รับการซ่อม
  • ถ้าหากรถยนต์ของคุณอยู่ในประกันภายใต้เงื่อนไขการประกันชั้น 2 (เพลิงไหม้หรือการขโมยสำหรับบุคคลที่สาม) หรือชั้น 3 (เฉพาะบุคคลที่สาม) และคุณเป็นฝ่ายถูก นำแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบุคคลที่สามที่เป็นฝ่ายผิดและติดต่อบริษัทประกันของเขา/เธอเพื่อแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณภายใน 7 วัน ขอแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเราเพื่อใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุในอนาคต

ศูนย์บริการลูกค้า ลูกค้ารายบุคคล บริการผู้ถือกรมธรรม์ โทร: 02-650-1400 กด 1 สอบถามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โทร: 02-619-4015 สอบถามอื่นๆ และความคิดเห็น โทร: 02-670-1400 การประกันภัยกลุ่ม บริการลูกค้า (ลูกค้าปัจจุบัน) โทร: 02-650-1400 กด 2 สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดและออกข้อเสนอประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มพนักงาน โทร: 02-619-4100

อีเมล์ สอบถามเกี่ยวกับการประกันชีวิตรายบุคคล customervoice@tokiomarinelife.co.th

สอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยกลุ่ม groupinfo@tokiomarinelife.co.th

สอบถามเกี่ยวกับลูกค้าญี่ปุ่น japandesk@tokiomarinelife.co.th

Website: www.tokiomarine.com Youtube: Tokio Marine Insurance Group