โปรโมชั่นบัตรเครดิตปตท. กสิกร
สมัครบัตรเครดิตปตท. กสิกร
สมัครบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทยออนไลน์
สมัครบัตรเครดิตช้อปปี้ กสิกร
สมัครบัตรเครดิตช้อปปี้ กสิกร
สมัครบัตรเครดิตกสิกร

           เอกสารการสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย

 

           ผู้มีรายได้ประจำ
 

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
   

เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
 • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 • ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

 

           เจ้าของกิจการ
 

1. กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
 

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

2.กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (คัดสำเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

3. กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
 

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

 

สามารถสมัครบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ได้ที่ rabbit finance ช่องทางออนไลน์ที่ให้ความสะดวกสบายในการสมัครบัตรเครดิตกับขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก 

          บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด สำหรับผู้สมัครเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000

 

บัตรเครดิต PTT Blue Credit Card (พีทีที บลู เครดิตการ์ด) ใบแรกที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบวงจรที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทธุรกิจน้ำมันยักษ์ใหญ์ อย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทยเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยบัตรเดียว 

 

ทั้งการใช้จ่าย การสะสมคะแนน ตลอดจนการแลกคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.กว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งใช้ซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเสริมของ ปตท. อาทิ Texas Chicken ร้านสะดวกซื้อ Jiffy Daddy Dough ศูนย์บริการยานยนต์ Fit Auto และร้านคาเฟ่อเมซอนกว่า 1,800 สาขาทั่วประเทศ เป็นต้น โดยเพิ่มความคุ้มค่าด้วยคะแนนสะสมทั้ง Blue Point และ KBank Reward Point ในบัตรเดียว นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายดังนี้

 

 • รับสิทธิพิเศษกาแฟ Café Amazon ฟรี 1 แก้ว เมื่อซื้อ 1 แก้ว (1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ และรับชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบวิธีการรับสิทธิ์ ณ จุดขาย
   
 • สามารถแบ่งชำระค่าสินค้า หรือบริการ ที่ Fit Auto 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
   
 • แลกรับส่วนลดคุ้มค่าจาก KBank Reward Point ทุก 500 คะแนน แลกรับส่วนลดน้ำมันปตท. 100 บาท และทุก 100 คะแนน แลกรับส่วนลดร้านค้าในเครือปตท. 20 บาท
   
 • สามารถโอนคะแนน KBank Reward Point 2 คะแนน แลกเป็นคะแนน Blue Point ได้ 1 คะแนน
   
 • สะสมคะแนน Blue point จากการเติมน้ำมันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล ทุก 1 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน หรือดีเซลพรีเมี่ยม ทุก 2 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และดีเซล ทุก 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   
 • ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้จ่ายที่ร้านค้าในเครือ ปตท. ทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
   
 • สิทธิ์แบ่งจ่าย Kbank Smart PAY 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ FIT Auto
   
 • รับสิทธิพิเศษที่ TG Lounge ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/ท่าน/ปี
   
 • สิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุจากเครื่องบิน วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 8,000,000 บาท
   
 • รับคะแนนสะสมแลกสิทธิพิเศษจากยอดใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน เลือกแลกรางวัลได้
   

 

อัปเดตโปรโมชั่นบัตร PTT Blue Credit Card 1 ก.พ. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

 

 • ซื้อ 1 ฟรี 1 ทุกเมนู เมื่อชำระค่าเครื่องดื่มด้วยบัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด ที่ Café Amazon
   
 • รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 ณ ร้านค้า Café Amazon สาขาที่ร่วมรายการและรับบัตรเครดิต
   
 • กดรับสิทธิ์โดยพิมพ์ *762*888* ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย # แล้วกดโทรออก

 

เงื่อนไข
 

 • ไม่รวมเครื่องดื่มบรรจุขวดทุกชนิด
   
 • จำกัด 1 แก้ว/1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน
   
 • จำกัด 30,000 สิทธิ์ต่อเดือน
   
 • กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้สิทธิ์ พร้อมทั้งแสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดขาย (รหัสมีอายุ 15 นาที หากเกินเวลาจะไม่สามารถใช้รหัสได้ และไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้)
   
 • งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือทุจริตใดๆ

   

สามารถสมัครบัตรเครดิต PTT Blue Credit Card (พีทีที บลู เครดิตการ์ด) ได้ที่ rabbit finance ช่องทางออนไลน์ที่ให้ความสะดวกสบายในการสมัครบัตรเครดิตกับขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

 

 

          KBank Platinum Credit Card บัตรเครดิตที่ใครๆ ก็ต้องมี 

 

บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย อีกหนึ่งบัตรเครดิตที่ rabbit finance อยากแนะนำให้คุณได้รู้จัก ที่มีให้ได้เลือก ทั้ง บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินนัมกสิกรไทย และ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด แพลทินนัมกสิกรไทย ตามไลฟ์สไตล์ และความชื่นชอบของคุณ นอกเหนือจากจะอนุมัติไว สมัครได้ง่ายแล้ว ยังได้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมปีแรก และปีต่อๆ ไปอีก เมื่อใช้จ่ายในบัตร 20,000 บาท/ปี หรือใช้จ่ายด้วยบัตร 12 ครั้ง/ปี

 

บัตรแพลทินัมกสิกรไทย ให้คุณจับจ่าย ซื้อสินค้า ช้อปปิ้งออนไลน์ได้หายห่วง กับการผ่อนชำระค่าสินค้าสบายๆ กับ KBank Smart Pay แล้ว คุณยังไร้กังวลจากการทุจริตบัตร ด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะ และบริการ K-mAlert ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น 

 

บัตรแพลทินัมกสิกรไทย ช้อปปิ้ง ใช้จ่าย ได้อย่างสบายใจ หมดกังวลในทุกปัญหาด้านความปลอดภัย มาพร้อมกับสิทธิพิเศษเหนือชั้นมากมายเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม ที่เราอยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสกัน!

 

 

          สิทธิพิเศษเหนือใคร สำหรับผู้ถือบัตร KBank Platinum

 

ไม่เพียงแค่ดีลสุดปังเท่านั้น แต่บัตรแพลทินัมกสิกรไทย ยังให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ถือบัตรอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 

อุ่นใจในทุกการช้อปปิ้ง กับ ความคุ้มครอง จากประกันซื้อสินค้าออนไลน์

 

เมื่อชำระสินค้าต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบัตรแพลทินัมกสิกรไทย ก็รับฟรีทันที กับความคุ้มครองสูงสุด 6,000 บาทต่อปี* สำหรับกรณีที่ ไม่ได้สินค้าตามที่สั่ง, สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง, สิ่งของที่จัดส่งไม่ถูกต้อง หรือสูญหาย

 

เดินทางอย่างวางใจ ด้วยประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท

 

 • เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


 

payWave จ่ายง่าย ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น แค่แตะบัตร

 

 • สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 1,500 บาท / รายการ

 

 • กรณียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาท / รายการ ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรชำระโดยอ่านข้อมูลจากชิป หรือแถบแม่เหล็กพร้อมลงลายมือชื่อในเซลส์สลิปได้ตามปกติ


 

แบ่งจ่ายสบาย… นานสูงสุด 10 เดือน

 

 • เลือกแบ่งจ่าย 0% ที่ร้านค้าร่วมรายการ นานสูงสุด 10 เดือน หรือแบ่งจ่ายผ่าน K PLUS ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

          บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ บัตรเครดิตสำหรับคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์

 

สำหรับคนที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee และกำลังมองหาความคุ้มค่าจากการช้อป ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด Coins ต่าง ๆ จากแอปฯ Shopee หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการช้อปปิ้งออนไลน์ ขอแนะนำ KBank-Shopee Credit Card ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากธนาคารกสิกรไทย ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ดี ๆ พร้อมมอบความคุ้มค่าให้ทุกการช้อปออนไลน์ของคุณ ให้การใช้จ่ายของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้น

 

 

             สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ ที่คุณจะได้รับ

 

 

 • Shopee Free Shipping

บริการจัดส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ตลอดเดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 (ส่วนลดค่าจัดส่งสูงสุด 40 บาท/คำสั่งซื้อ สูงสุด 30,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

 

 

 • รับ 1% Shopee Coin

ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร KBank-Shopee Credit Card ที่แอปฯ Shopee Thailand รับไปเลย Shopee Coins 1% สำหรับใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งต่อไป

 

 

 • รับ KBank Reward Point

เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรที่แอปฯ Shopee Thailand ผู้ถือบัตรจะได้รับ KBank Reward Point สูงสุด x10 Points

 

 

 • รับโค้ดส่วนลด

ผู้ถือบัตรสามารถรับโค้ดส่วนลด 150 บาท เพื่อช้อปได้ที่แอปฯ Shopee Thailand เมื่อแลก 1,000 KBank Reward Point หรือใช้แลกรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ

 

 

 • ประกันอุบัติเหตุ

บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ ไม่เพียงแค่ให้คุณช้อปอย่างสนุกเท่านั้น แต่ยังมอบความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท


 

 

             สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

 

 

 • Free Fee ไม่มีธรรมเนียม

สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม และยังฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี ปีไหน ๆ ก็ฟรี เพียงมียอดใช้จ่าย 12 ครั้ง/ปี

 

 

 • ผ่อน 0% 10 เดือน

บริการผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ให้คุณสามารถเลือกแบ่งจ่ายเพื่อซื้อสินค้าได้ทุกรายการ หรือแบ่งจ่ายผ่าน K+ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน

 

 

 • สมัครได้ง่าย

บัตรเครดิตกสิกรไทย มาพร้อมข้อเสนอที่น่าสนใจ และสมัครง่าย อนุมัติเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่มีรายได้ประจำ, เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้

 

 

 • สะดวกทุกการใช้จ่าย

เพิ่มความมั่นใจ ให้คุณสะดวกทุกการใช้จ่าย ด้วยบริการแจ้งเตือน K-mAlert/K-Line Alert, บริการบนแอปพลิเคชั่น K+ ให้คุณเปิดบัตร-เช็กยอด-บริการเงินสด ทำทุกอย่างได้ทันใจบนสมาร์ทโฟนของคุณ พร้อมบริการ Verified By Visa และเพิ่มความสะดวกอีกขั้นกับบริการ payWave ให้คุณจ่ายได้ง่าย ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น เพียงแตะบัตรก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย