บัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ

สามารถแบ่งชำระสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ

  • 18 % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • 0% เงินคืน
  • 0 วัน ระยะปลอดดอกเบี้ย
  • 0 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก*
สมัครเดี๋ยวนี้

สิทธิประโยชน์

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรหลัก
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป
500 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรเสริม
5,005 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมปีถัดไป
500 บาท
เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ครั้งที่ห้างบิ๊กซี

อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ดอกเบี้ยต่อปี
18%
ค่าติดตามทวงถามหนี้ (ต่อรอบบัญชี)
0 บาท

คุณสมบัติ

เงินเดือนประจำขั้นต่ำ
15,000 บาท
เงินเดือนประจำขั้นต่ำ (ชาวต่างชาติ)
0 บาท
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรหลัก
20 ปี
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรเสริม
20 ปี