บัตรสมาชิกอิออน

บัตรสมาชิกอิออนเพียงบัตรเดียวมีถึง 2 วงเงิน คือ วงเงินผ่อนชำระสินค้า (สินเชื่อเงินผ่อน / สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า) และวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล

  • 26.07 % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • 0% เงินคืน
  • 0 วัน ระยะปลอดดอกเบี้ย
  • 0 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก*
สมัครเดี๋ยวนี้

สิทธิประโยชน์

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรหลัก
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรเสริม
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมปีถัดไป
0 บาท
เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ดอกเบี้ยต่อปี
26.07%
ค่าติดตามทวงถามหนี้ (ต่อรอบบัญชี)
0 บาท

คุณสมบัติ

เงินเดือนประจำขั้นต่ำ
8,000 บาท
เงินเดือนประจำขั้นต่ำ (ชาวต่างชาติ)
8,000 บาท
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรหลัก
20 ปี
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรเสริม
20 ปี