บัตรเครดิตอิออน เอ็ม เจ็น วีซ่า

สิทธิประโยชน์ Welcome Package (สำหรับบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติและมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด) ฟรี ทดลองออกกำลังกาย 1 เดือนเมื่อแสดงบัตรเครดิตอิออน M GEN VISA ที่หน้าคลับ วี ฟิตเนส โซไซตี้ ทุกสาขา

  • 18 % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • 0% เงินคืน
  • 0 วัน ระยะปลอดดอกเบี้ย
  • 200 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก*
สมัครเดี๋ยวนี้

สิทธิประโยชน์

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรหลัก
200 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป
200 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรเสริม
100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมปีถัดไป
100 บาท
เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี


-
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ดอกเบี้ยต่อปี
18%
ค่าติดตามทวงถามหนี้ (ต่อรอบบัญชี)
0 บาท

คุณสมบัติ

เงินเดือนประจำขั้นต่ำ
15,000 บาท
เงินเดือนประจำขั้นต่ำ (ชาวต่างชาติ)
0 บาท
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรหลัก
20 ปี
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรเสริม
20 ปี