บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากคะแนนไมล์สะสม

  • 18 % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • 0% เงินคืน
  • 0 วัน ระยะปลอดดอกเบี้ย
  • 0 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก*
สมัครเดี๋ยวนี้

สิทธิประโยชน์

travel
เดินทาง
ทุกๆ 20 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 ไมล์สะสม*
รับโบนัสไมล์สะสม สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนด ครบทุก 4 เที่ยวบิน*
แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สูงสุด 31,000,000 บาท*
บริการห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ เลาจน์ ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละ 2 ครั้ง*
-

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรหลัก
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป
3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรเสริม
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมปีถัดไป
1,500 บาท
เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมสามารถยกเว้นหากผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ดอกเบี้ยต่อปี
18%
ค่าติดตามทวงถามหนี้ (ต่อรอบบัญชี)
0 บาท

คุณสมบัติ

เงินเดือนประจำขั้นต่ำ
30,000 บาท
เงินเดือนประจำขั้นต่ำ (ชาวต่างชาติ)
0 บาท
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรหลัก
20 ปี
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรเสริม
20 ปี