เบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับบริการบัตรเครดิต


เบอร์ฉุกเฉิน บัตรเครดิต คือ เบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินหากพบปัญหาในการใช้บัตรเครดิตหรือโดนโกง

เบอร์เหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะมีติดตัวไว้ในโทรศัพท์ตลอดเวลาเพราะสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีมีข้อสงสัยทั่วไป หรือแจ้งปัญหาต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิตหาย โดนโกง ถูกหลอก ใช้บัตรจ่ายซื้อของไม่ได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิต อยากร้องเรียนธนาคารในเรื่องต่าง ๆ เราก็รวบรวมมาให้คุณแล้ว

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย: 0-2356-7545, 0-2356-7538
  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน: 1213
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค: 1166
  • ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร: 0-2643-1250
  • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก: 0-2272-0300

สุดท้ายแล้ว หากคุณไม่ต้องการที่จะให้มีปัญหาตามมาท่านก็ควรที่จะระวังตัวในการใช้บัตรเครดิตทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยควรถามก่อนที่จะลงมือใช้ และที่สำคัญคือไม่ใช้เงินเกินตัว มิเช่นนั้นคุณก็**อาจเจอปัญหาเรื่องหนี้สิน**ตามมา กลายเป็นความทุกข์แก่ชีวิตในที่สุด ถึงตอนนั้นก็คงจะไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง