เบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับบริการบัตรเครดิต


เบอร์ฉุกเฉิน บัตรเครดิต คือ เบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินหากพบปัญหาในการใช้บัตรเครดิตหรือโดนโกง