สี่ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนสมัครบัตรเครดิต


สี่เทคนิคขั้นตอนที่คุณควรทำก่อนสมัครบัตรเครดิต

หากจะถามว่าในยุคสมัยนี้ การมีบัตรเครดิต ไว้ครอบครองจำเป็นหรือไม่นั้น ต้องขอตอบว่าจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คน ที่กำลังพิจารณาตัดสินใจอยู่ในขณะนี้ สำหรับใครที่ตัดสินได้แล้วว่าจะเลือกทำบัตรเครดิตนั้น ในวันนี้ทางเราได้นำ 4 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนของตัวเองว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะไป สมัครเครดิต ดังนี้

 1. เช็คสถานะทางการเงินของตัวเองให้พร้อม อันดับแรกก่อนจะตัดสินใจ สมัครบัตรเครดิต ทุกท่านจะต้องเช็คสถานะการเงินของตัวเองให้เรียบร้อย ว่าการใช้จ่ายและภาระทางการเงินของเราในขณะนี้นั้นพร้อมแล้วหรือยัง

  ซึ่งหากจะดูว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมดูได้จากการที่เราสามารถชำระค่าบัตรเครดิตได้ภายในวงเงินประมาณ 20% ของรายได้ เป็นต้น เตรียมวางแผนบริหารจัดการหนี้สิ้น

 2. หลังจากที่เราเช็คความพร้อมของสถานะทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการวางแผนบริหารจัดการหนี้สิ้นให้ได้ตามที่เรากำหนดวงเงินงบประมาณไว้ในแต่ละเดือน เช่น จะเลือกผ่อนชำระสินค้าภายในวงเงินไม่เกิน 20% ของรายได้หรือเลือกผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ไม่ให้เกินวงเงินที่จำกัดไว้

  ซึ่งการวางแผนบริหารจัดการหนี้สินก็เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่คอยควบคุมให้เราไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและบานปลายในแต่ละเดือน นอกจากนี้หากสามารถปรับปรุงแผนในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง ก็ยิ่งทำให้เรามีวินัยทางการเงินที่เป็นไปตามแผนมากยิ่งขึ้น

 1. เลือกสถาบันการเงินที่ตอบโจทย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีบัตรเครดิตจากหลากหลายสถาบันการเงินให้เราได้เลือกสรรอย่างมาก อีกทั้งในแต่ละสถาบันการเงินยังมีหลากหลายบัตรเครดิตที่ให้เลือกสมัครและใช้บริการอย่างมากมายอีกด้วย

  การเลือกใช้บัตรเครดิตประเภทไหน ให้ดูที่พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราและวัตถุประสงค์การใช้บัตรเครดิตของเราเป็นหลัก หากสถาบันการเงินไหนสามารถตอบโจทย์ความต้องการเราได้มากกว่า ก็ควรเลือกสมัครบัตรเครดิตกับสถาบันดังกล่าว

 2. เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตให้ครบถ้วนก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินที่เราเลือกไว้ โดยเอกสารที่ใช้การสมัครในบางที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย

  แต่เอกสารที่สำคัญที่สุดคือเอกสารแสดงรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือนและสำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายรับในแต่ละเดือน ซึ่งหากเอกสารที่แสดงรายได้ของเราครบถ้วนและถูกต้อง ก็จะทำให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตได้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งหมดที่กล่าวมา 4 ขั้นตอนเป็นเพียงการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมก่อนไป สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น หากทุกท่านสามารถเช็คความพร้อมของตัวเราเองได้ครบ 4 ข้อ ข้างต้น แสดงว่าเราพร้อมแล้วที่จะสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

เพื่อความสะดวกสบายในการชำระสินค้าและบริการและความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมายนั่นเอง