ค่าธรรมเนียมรายปี


ค่าธรรมเนียมรายปี : เมื่อใช้บริการผ่านบัตรเครดิตก็ต้องจ่ายค่าบริการให้กับธนาคารด้วย