ค่าธรรมเนียมรายปี


ค่าธรรมเนียมรายปี : เมื่อใช้บริการผ่านบัตรเครดิตก็ต้องจ่ายค่าบริการให้กับธนาคารด้วย

สำหรับการใช้บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ธนาคาร ถือเป็นค่าบริการที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป โดยเกณฑ์ในการเสียอยู่ที่ว่าบัตรใบนั้นมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง หรือถ้าใช้บัตรเครดิตตามเงื่อนไขอาจไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเลยก็ได้

จริงๆ แล้วค่าธรรมเนียมรายปีของแต่ละบริษัทจะไม่เก็บจาก ค่าแรกเข้าของบัตรเครดิต หรือภาษาเข้าใจง่ายๆ ก็คือเปิดบัตรใหม่นั่นแหละ แทบจะทุกสถาบันการเงินจะละเว้นค่าแรกเข้าบัตรเครดิตในปีแรกที่เปิดใช้งานบัตร และปีต่อๆ ไปจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามชนิดของบัตรเครดิตที่เลือกใช้ อย่างบางบัตรก็มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปีอยู่ที่ 1,050 บาท 1,600 บาท ซึ่งการใช้สอยของบัตรก็จะลดหลั่นกันไปตามลำดับ

[rabbitads slug=glossary-credit-card]

ยิ่งถ้าผู้ถือบัตรเป็นลูกค้า VIP ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี หากผู้ถือบัตรไม่อยู่ในหมวดของลูกค้า VIP และโดยส่วนมากหลายสถาบันการเงินก็ยึดตามนี้กัน ซึ่งสามารถแจกแจงค่าธรรมเนียมรายปีได้ดังนี้

1. ปีแรกจะได้รับการยกเว้นโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปีที่ 2-4 จะได้รับการยกเว้นบัตรเครดิต หากใช้จ่ายผ่านบัตร 12 ครั้งต่อปี (ไม่บังคับว่ายอดต้องมีจำนวนเท่าไหร่) 3. ปีที่ 5 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข

ถึงแม้จะไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว เมื่อใบแจ้งหนี้มาถึงก็ควรจ่ายเงินอย่างมีวินัย ถ้าไหวก็จ่ายยอดเต็มไปเลย แต่ก็สามารถจ่ายผ่อนชำระไปได้ ยิ่งถ้าใช้รูดสินค้าที่ปลอดดอกเบี้ยก็จะไม่มีดอกเบี้ยตามมา ถ้าไม่มีวินัยระวังติดบัญชีดำทางการเงิน