ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด


ค่าบริการที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเมื่อกดเบิกเงินสด

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด คือ ค่าบริการที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเมื่อกดเบิกเงินสด โดยค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงินจะกำหนด