อาชีพอิสระก็ทำบัตรเครดิตได้แบบง่ายๆ


ปัจจุบันมีวิธีการทำเครดิตการ์ดง่ายๆสำหรับผู้รับจ้างอิสระแล้ว

บัตรเครดิต กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลากหลายอาชีพอยากมีเอาไว้ใช้งาน แม้รู้ว่าการใช้เครดิตนั้น ก็คือ การสร้างหนี้แต่มันก็เป็นหนี้ที่หลายคนต้องการ เพราะมันคือหนี้สินที่ถูกกดหมายและอัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่าหนี้สินนอกระบบอย่างแน่นอน ทำให้หลายคนหลากหลายอาชีพต่างไปยื่นขอสมัครบัตรเพื่อนำมาใช้งาน ซึ่งแต่เดิมต้องเป็นกลุ่มของผู้ที่มีรายได้แน่นอนและมีหน้าทีการเป็นหลักแหล่งเท่านั้น สำหรับผู้มีอาชีพอิสระคงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถทำบัตรมาใช้งานได้ แต่ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลากหลายแห่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระสามารถยื่นขอทำบัตรมาใช้งานได้

ในความจริงแล้วอาชีพอิสระหลากหลายอาชีพสามารถทำเงินต่อเดือนได้มากกว่าผู้ที่ทำงานประจำอยู่พอสมควร เพียงแต่ว่า อาจจะไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทไหน ๆ และดูไม่มีหลักฐานทางการเงินที่แน่นอน แม้ว่าจะทำการฝากเงินเข้าบัญชีอยู่เสมอก็ตาม แต่ทุกวันนี้อาชีพอิสระก็สามารถยื่นขอทำบัตรเครดิตมาใช้งานได้แล้ว โดยการใช้เงินฝากเป็นตัวค้ำประกันในการทำบัตรมาใช้งานนั่นเอง ขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเพียง เข้าไปยังสถาบันการเงินที่เปิดให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถยื่นขอทำบัตรได้ และทำการฝากเงินประจำเข้าไปยังบัญชีธนาคารและแจ้งว่าต้องการยื่นขอบัตรพร้อมการเปิดบัญชีประจำ

วงเงินที่จะสามารถใช้งานบัตรเครดิตได้ก็ขึ้นอยู่กับเงินฝากประจำ หากฝาก 15,000 บาท วงเงินในบัตรก็จะสามารถใช้งานได้ 15,000 บาทเท่านั้น และเงินในส่วนนี้เป็นขั้นต่ำสำหรับการฝากบัญชีประจำ หากฝากเงินประจำมากเท่าไหร่ก็จะได้วงเงินบัตรเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ก็ต้องมั่นใจใน ศักยภาพในการผ่อนชำระหนี้ คืนด้วยว่ามีความสามารถในระดับไหน เพราะตลอดช่วงเวลาที่ใช้จ่ายผ่านบัตรอยู่นั้นจะไม่สามารถถอนเงินออกมาจากบัญชีฝากประจำได้ เพราะมันถูกใช้เป็นหลักประกันไปแล้ว

สิทธิ์พิเศษของบัตรเครดิตอาจจะมีข้อแตกต่างจากบัตรชนิดอื่น ๆ อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในส่วนของเงินฝากที่อยู่ในบัญชีประจำนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเหมือนกับการฝากประจำทั่ว ๆ ไป หากต้องการเพิ่มวงเงินในบัตรให้มากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้แบบง่าย ๆ เพียงแค่ฝากเงินเข้าไปยังบัญชีฝากประจำที่ใช้ค้ำประกันบัตรเอาไว้และรอทางธนาคารดำเนินการให้เพียงเท่านี้วงเงินก็เพิ่มขึ้นแล้ว

บัตรเครดิตประเภทมีเงินฝากประจำค้ำประกันที่ผู้มีอาชีพอิสระสามารถยื่นขอทำได้นั้น จะอนุมัติ 100 % ตามข้อตกลงที่แต่ละธนาคารกำหนดขึ้นมาใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน 15 วัน ก็รู้ผลการยื่นขอสมัครแล้ว เงินฝากประจำในบัญชีจะสามารถเบิกถอนออกมาใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อทำการยกเลิกบัตรแล้วเท่านั้น

จึงไม่ต้องกลัวว่าเงินที่ฝากไว้จะไม่ได้คืนเพราะหากยกเลิกบัตรและไม่มีหนี้สินคงค้างอยู่ เงินก็จะไม่มีทางไปไหนอย่างแน่นอน