ดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ถูก คิดให้เป็น


วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต เพื่อให้เราไม่เสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตโดยไม่จำเป็น

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตนั้นเป็นสิ่งที่มาคู่กันกับ บัตรเครดิตที่เป็นตัวช่วยให้คุณมีอิสระทางการเงินมากยิ่งขึ้น อยากจะซื้อ อยากจะใช้บริการอะไรก็ง่ายแค่ปลายนิ้ว เรียกได้ว่าแทบจะทุกคนในยุคนี้มีบัตรเครดิตทั้งนั้น โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินก้อนโตเมื่อต้นเดือน แต่พอกลางๆ ปลายๆ อาจจะเริ่มแผ่วและมีแนวโน้มต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน ก็ถือว่าพกบัตรเอาไว้ใช้ช่วยเหลือได้อย่างดี แต่ต้องทำใจยอมรับอยู่หนึ่งเรื่องว่าการรูดบัตรหนึ่งครั้ง ก็ต้องมีดอกเบี้ยตามมาอย่างแน่นอน หากพฤติกรรมการจ่ายชำระเงินของคุณ ไม่ตรงต่อเวลาหรือเลือกใช้การแบ่งจ่าย วันนี้จึงมีความรู้เรื่องดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการรูดบัตรมาฝากให้คุณมีความรู้รอบด้าน

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เกิดขึ้นมาจากการเลือกชำระค่าสินค้าบางส่วนหรือเลือกแบบผ่อนชำระและไม่มีโปรโมชั่นอยู่ในเงื่อนไขดอกเบี้ย 0% และเกิดดอกเบี้ยได้อีกกรณี คือ การเบิกถอนเงินสดมาใช้ยามฉุกเฉินหรือใช้ตามวัตถุประสงค์ของคุณ ทั้งสองกรณีนี้ สถาบันการเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ต่อปี

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยมีสองรูปแบบ ซึ่งสามารถคำนวณได้ ดังนี้ การเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการบางส่วน เช่น คุณใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าที่ร้านขายเครื่องสำอางทั้งหมดไปจำนวน 12,000 บาท เมื่อเลือกรูดบัตร หลังจากวันนั้น สถาบันการเงินหรือธนาคารจะทำการส่งใบแจ้งหนี้ที่ระบุรายละเอียดการใช้บัตรเลือกซื้อสินค้า ยอดรวมที่ต้องชำระไปให้ถึงที่บ้าน วันต่อมาคุณเลือกชำระเงินบางส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20 ของยอดค่าสินค้าทั้งหมด เท่ากับ 2,400 บาท ดังนั้น ในรอบบัญชีต่อไปธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดยอดเหลือเท่ากับ 12,000-2,400 = 9,800 บาท และดอกเบี้ยอีกจำนวน 163.33 บาท โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีก่อนและส่วนสุดท้ายจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นคงเหลือปัจจุบัน

การเบิกเงินสดล่วงหน้า เช่น วันนี้คุณใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสดมาจำนวน 10,000 บาท หลังจากนั้นจะได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารเจ้าของบัตร โดยจะระบุรายละเอียดยอดเงินที่เบิกออกมาวันที่เท่าไหร่และบอกถึงวันชำระเงิน โดยธนาคารจะทำการคิดดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทำให้คุณต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตและค่าธรรมเนียมตามอัตราของธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดด้วย แต่ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเอาไว้ คือ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนไป

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมาพร้อมกับการรูดบัตรเพื่อใช้จ่ายซื้อบริการและเบิกเงินสดแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ รวมทั้งใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากธนาคารในแต่ละรอบบัญชี ก็สมควรทำการชำระตามความสามารถทุกรอบ เพื่อไม่ให้มีดอกเบี้ยทบต้นจนมากเกินไป ควรมีวินัยจะได้เป็นหนี้อย่างมีความสุข