ติดแบล็คลิสต์ บัตรเครดิต


ติดแบล็คลิสต์ บัตรเครดิต หรือ ติดเครดิตบูโร ทำให้ธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อ เห็นว่าท่านมีประวัติการไม่ชำระเงินคืน จึงยากที่จะให้กู้ยืมหรือทำบัตรเครดิต