หนี้บัตรเครดิต คืออะไร? | rabbit finance


หนี้บัตรเครดิต คือ หนี้สินที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บัตรเครดิต แล้วไม่ได้ชำระหนี้ตามที่กำหนดเวลาไว้ ผู้ใช้บัตรเครดิตจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทบัตรเครดิตจนว่าจะจ่ายเงินที่ค้างไว้จนครบหมด