หนี้บัตรเครดิต คืออะไร? | rabbit finance


หนี้บัตรเครดิต คือ หนี้สินที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บัตรเครดิต แล้วไม่ได้ชำระหนี้ตามที่กำหนดเวลาไว้ ผู้ใช้บัตรเครดิตจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทบัตรเครดิตจนว่าจะจ่ายเงินที่ค้างไว้จนครบหมด

นอกจากนี้แล้ว บริษัท บัตรเครดิต หรือบริษัทสินเชื่อ ยังอาจมีค่าปรับอื่น ๆ เพิ่มเติมในการจ่ายล่าช้าได้อีกด้วย โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ตกลงไว้ หากคุณไม่ชำระหนี้เป็นระยะเวลาพักหนึ่ง คุณก็อาจมีสิทธิที่จะถูกฟ้องให้ชำระหนี้ หรือฟ้องเรียกค่าเสียหาย กระทั่งถูกฟ้องล้มละลายได้หากคุณค้างหนี้เกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไป

การเรียกร้องค่าเสียหายอาจไม่ได้มีเพียงแค่การใช้เงินคืน แต่อาจมีการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ได้อีกด้วย แต่การยึดหรืออายัดทรัพย์ก็จะมีข้อกำหนดเช่นกันว่าสามารถยึดอะไรได้บ้างหรืออะไรที่ไม่สามารถยึดได้ โดยหลัก ๆ แล้ว จะยึดเฉพาะส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการประทังชีวิตเท่าไรนัก

[rabbitads slug=glossary-credit-card]

หากคุณค้างชำระหนี้เป็นเวลานาน ๆ นอกจากที่คุณอาจจะถูกฟ้องร้องแล้ว คุณจะยังติดอยู่ในรายชื่อดำหรือที่เรียกกันว่าติด “เครดิตบูโร” อีกด้วย ซึ่งการติดเครดิตบูโรจะทำให้คุณไปขอสินเชื่อ ทำบัตรเครดิต หรือกระทั่งทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้ยากมากขึ้น เพราะบริษัทสินเชื่อหรือบัตรเครดิตนั้น ๆ ก็จะเห็นว่าคุณมีประวัติในการไม่จ่ายหรือชำระหนี้คืน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดเครดิตบูโรจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้เสียทีเดียวเสมอไป เพราะมีบางวิธีที่สามารถทำได้เช่นกัน

หากท่านติดหนี้บัตรเครดิต ทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การหนี แต่เป็นการสู้กับหนี้ โดยทางออกมีหลายวิธี อย่างแรกเลยก็คือการจ่ายชำระหนี้ขั้นต่ำ เพื่อเป็นการรักษาประวัติการชำระหนี้หรือเครดิตบูโรของเราเอาไว้ ต่อมาคือพยายามหาเงินมาจ่ายหนี้ให้หมดทุกช่องทางที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะยืมญาติ พ่อแม่ พี่น้อง หรือทำงานเสริม ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ท่านก็ควรจะโทรไปคุยกับธนาคารโดยตรง นอกจากนี้แล้ว การควบคุมรายใช้หรือจ่ายของตนเอง เช่น การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถช่วยทำให้คุณสามารถจัดการกับหนี้บัตรเครดิตได้ง่ายขึ้น