เบอร์ฉุกเฉิน บัตรเครดิต


เบอร์ฉุกเฉิน บัตรเครดิต คือ เบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินหากพบปัญหาในการใช้บัตรเครดิตหรือโดนโกง

เบอร์เหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะมีติดตัวไว้ในโทรศัพท์ตลอดเวลาเพราะสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีมีข้อสงสัยทั่วไป หรือแจ้งปัญหาต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิตหาย โดนโกง ถูกหลอก ใช้บัตรจ่ายซื้อของไม่ได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิต อยากร้องเรียนธนาคารในเรื่องต่าง ๆ เราก็รวบรวมมาให้คุณแล้ว

 • ธนาคารซิตี้แบงก์ : 1588, +66-2232-2484 (หากติดต่อจากต่างประเทศ)
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด : 1595
 • ธนาคารยูโอบี : 0-2285-1555
 • ธนาคารธนชาต : 1770
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) : 0-2679-5566
 • ธนาคารทหารไทย : 1558, +66-2299-1558 (หากติดต่อจากต่างประเทศ)
 • ธนาคารทิสโก้ : 0-2633-6000
 • ธนาคารกสิกรไทย : 02-888-8888
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572, +66-2296-2000 กด 1 (หากติดต่อจากต่างประเทศ)
 • ธนาคารกรุงเทพ : 1333, +662-645-5555 (หากติดต่อจากต่างประเทศ)
 • ธนาคารเอชเอสบีซี : 0-2614-4000
 • ธนาคาร CIMB THAI : 0-2626-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 0-2777-7777
 • ธนาคารเกียรตินาคิน : 0-2165-5555
 • ธนาคารกรุงไทย : 0-2111-1111
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย: 0-2356-7545, 0-2356-7538
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.): 1213
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค: 1166
 • ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร: 0-2643-1250
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก: 0-2272-0300

สุดท้ายแล้ว หากคุณไม่ต้องการที่จะให้มีปัญหาตามมาท่านก็ควรที่จะระวังตัวในการใช้ บัตรเครดิต ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยควรถามก่อนที่จะลงมือใช้ และที่สำคัญคือไม่ใช้เงินเกินตัว มิเช่นนั้นคุณก็อาจเจอปัญหาเรื่องหนี้สินตามมา กลายเป็นความทุกข์แก่ชีวิตในที่สุด