รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต


รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือ การไปกู้ยืมสินเชื่อก้อนใหม่จากธนาคารหนึ่ง เพื่อมานำไปผ่อนชำระสินเชื่อหรือหนี้บัตรเครดิตของเดิมที่มีอยู่ในอีกธนาคาร

ซึ่งสถาบันการเงินนั้น ๆ อาจมี***ข้อเสนอพิเศษ***เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ เช่น มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนยาวนานกว่า หรือมีของแถมประเภทอื่น ๆ เป็นต้น โดยจุดประสงค์ของการทำรีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต มีหลากหลายข้อ

เพื่อลดดอกเบี้ย: ยิ่งเรามีหนี้บัตรเครดิตมากเท่าไร ยิ่งนานไปดอกเบี้ยก็ยิ่งทบเพิ่ม ดังนั้น การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตที่มีข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับดอกเบี้ย ก็จะทำให้เงินที่เราต้องจ่ายในท้ายที่สุดลดลง

เพื่อเป็นการลดความยุ่งยาก: ในหลายครั้ง ๆ การติดหนี้บัตรเครดิตไม่ได้มีแค่ใบเดียว แต่มีหลายใบ หลายธนาคาร การทำรีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต จึงเป็นการช่วยรวบยอดหนี้ค้างของเรา ให้ไปอยู่กับธนาคาร ๆ เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดการมากขึ้น

โดยปกติแล้ว การทำรีไฟแนนซ์จะทำกันทุก ๆ 3 ปี เพราะโดยปกติโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำจะมีแค่ 3 ปีแรกเท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการทำรีไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร แต่ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ

[rabbitads slug=glossary-credit-card]

คุณสมบัติของผู้สมัครรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี
 • หากทำงานประจำต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • หากทำธุรกิจส่วนตัวต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • มีอายุงานปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานประจำ
 • มีการจดทะเบียนการดำเนินกิจการปัจจุบัน 2 ปี ขึ้นไป สำหรับธุรกิจส่วนตัว

เอกสารประกอบการสมัครรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขบัญชีของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนการค้า (สำหรับธุรกิจส่วนตัว)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30) หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน

โดย เอกสารประกอบการสมัคร ทั้งหมด ไม่ควรมีอายุเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ธนาคารแต่ละธนาคารอาจมีเงื่อนไขคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นท่านควรจะตรวจสอบ และสอบถามกับแต่ละธนาคารก่อนสมัครรีไฟแนนซ์